• February 22nd, 2019
Login / Register

Mubusisi u Banduka Kozi ya fa Mukwakwa


WINDHOEK MUBUSISI wa khuta ya tolopo ya Katima Mulilo mwasikiliti sa Caprivi, mufumahali Rachel Sakala na bandukile mwakozi ya fa mukwakwa mwamazazi a felile, kasamulaho simbayambaya sa hae si caisana ni nali. Kozi ne ezahezi libima ze sikai feela pili ku sika kwenwa kale mwatolopo ya Katima Mulilo. Mubusisi nanza zamaya mwasimbayambaya sa hae se si zibahala ka C180 Mercedes Benz, kozi ha I ezahala. Nali ne shwezi ona fo, haa yena Mubusisi na holofezi hanyinyani feela kwalizoho la nzohoto. Mubusisi nanza zamaya ni bo mulatiwa wa hae bo mutompehi Jonathan Sakala kubeya mufumahali Kachana Mubonenwa yali mutoloki mwa muzeko-tuna waba 120 ba ba akalezwa kaza lifoso za lushembo. Mutoloki yena mufumahali Mubonenwa na holofezi hanyinyani mwa mulala, haa mukwaezi wa simbayambaya yena mutompehi Sakala na kile a banduka mwa kozi a sika holofala nihaike hanyinyani. Kozi ne ezahezi libima ze 30 kuzwa Kongola. Bazamai kaufeela ba mwa simbayambaya neba zwelela kwamuleneÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i wa Windhoek ili ko Mubusisi na yezi mukopano wa kuikabela zibo yona workshop. Mufumahali mubonenwa yena yali mutoloki wa muzeko-tuna waba ba akalezwa kaza lushembo na zwelela kwa muzeko mo mwamuleneÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i kuliba kwahaesu kasamulaho wa kufiwa kupulo ye kuswani ya mukiti-tuna wa Ngilisimusi ni Silimo se sinca. Kozi ya fa mukwakwa ye, ki yeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi ya likozi zese ezahezi kwamaofisa ba ba itengile mwamuzeko wa ba 120 ba ba sa akalezwa feela ka lifoso za lushembo ka ku bata ku puma sikiliti sa Caprivi kwanaha yote ya Namibia. Kwatuko ni mafelo a kweli ya Liatamani silimo se, Muatuli Corelie Barnard na shwezi mwakozi ya fa mukwakwa fa mukwakwa telele wa fa hala Otjiwarongo ni Otavi. Muatuli yena mufumahali Barnard nanza zamaya niba atuli ba bahulu ku yena, ili Muatuli-tuna mutompehi Herman January ni mutompehi Taswald July bene ba kile ba banduka kozi yeo ka likolofalo ze tuna luli.
New Era Reporter
2005-12-20 00:00:00 13 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...