• September 19th, 2018
Login / Register

Eteyo Ewanawa lyOmahangu moKavango


RUNDU Aalimimapya omayovi mboka haya longo iilya yomahangu moshitopolwa shaKavango okwa tegelelwa ya kale neteyo lyomahangu lya paka nuumvo pakuyeleka niilongomwa yimwe yomomapya mbyoka ihayi tila onkalo yoshikukuta mbyoka ya kunwa kaanafaalama yokomikunda pethimbo lyomimvo mbali dha pita - ano 2004/2005. Andola okwa li inaku monika omuloka gwa pitilila, uupyakadhi woombashu nomapuka ngoka ga lya po iilikolomwa yomomapya, ngeno eteyo omvula ya zi ko olya kala ewanawa. Omunambelewa goNamibian Agronomic Board, Robert Mupiri ngoka e nasha noshitopolwa shaKavango naCaprivi, okwa kundaneke oshifo shika metiyali kutya oNamib Mill otayi ka landa po ootona 500 dhiilya yomahangu kaanamapya moshitopolwa shaKavango awike - omuyalu ngoka gwa konda iilya ya landwa omvula ya za ko kehangano ndika. Namib Mill okwa landele konyala ooshako 10 000 dhoka dhoshiviha 50kg kaanafaalama yomahangu omvula ya za ko, nonando eteyo lyonuumvo otali ka konda peteyo lyomimvo 2004/2005. Aanamapya oyendji moshilongo oyi ipyakidhila neteyo nokuyela iilya yawo. Iikulya yomahangu oyi na iitungithilutu oyindji pakuyeleka nepungu. Moshitopolwa shi li pokati kaRundu naBangani ookilometa 200 muuzilo wondoolopa ndjoka, oomeme otaya monika ya humbata iimbale yopolupale taya teya iilya okuza momapya noku yi tutila piipale. Aanamikunda ohaya tsu iilya yomahangu noku yi ninga uusila mboka haya longitha mokuteleka iithima. Mupiri ngoka e na wo epya lye lyomahangu niimuna ota ti aantu yamwe ohaya longitha wo iilya mbika okudhunga omalovu ngaashi omundevele. Aadhungi yomundevele - omalovu giilya gomuthigululwakalo, ohaya landa oshako yimwe 50 kg yomahangu koodola N$150, ondando yi thike piikando iyali kundjoka Namib Mill ha futu. Aanafaalama yomahangu ohaya futwa konyala N$1.72 mokilograma yimwe yiilya.
2006-06-16 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...