• September 22nd, 2018
Login / Register

Otjiposa Tjiri mu Tengarindi mo 2007


I Kae Matundu-Tjiparuro OTJOMUISE Orukondua oru tjavari ro tjiposa tji tjaundjwa orure pokati kOvambanderu nOmbara yao Munjuku II Nguvauva nOvambanderu Ovanamutjemo mumuna Otjiuru Tjovahona Erastus Tjiundikua Kahuure ma tji haama tjiyeri 27 ku Tengarindi mo 2007. Ohahende yo Vanamutjemo, Patrick Kauta, wo nganda yo zohahende indji o Dr Weder, Kauta and Hoveka, nguma kuramenepo Kahuure nozorata zarwe omurongo, watjivisire Ovanamutjemo morutuu omayuva tjiyari 18 ku Seninani. O New Era ina otji herungururwa tjo rutuu indui. Omayuva wo tjiposa ya kuramisiwa nandarire kutja ovatjurure mo tjiposa ihi kavari a varongerisa ozohahende zao zonganda indji o LorentzAngula kutja ze zirire kotjiposa ihi mo mayuva ngatuwapo kutja vasere kuraisa kutjo kutja ma vezirire kotjiposa ihi. Otja kondjivisiro ndjiri mo matjangwa pokati kozonganda zozo hahende azeembari inda, ovatjurure votjiposa tjitjiri Otjirata Tjombazu tjOvambanderu nOmbara yOvambanderu, vari ama vezirire kotjiposa ihi komurungu wo mayuva tjiyari 25 ku Ndengani. Posyo o rutuu ndua ya ko zo hahende zo Vanamutjemo okuza ko zohahende zao omayuva tjiyari 26 ku Ndengani, rwa ra i sa kutja ka naa peya ave zizire kotjiposa otjiveke iho tjo mayuva tjiyari 25-29 ku Ndengani ombura indji. Yari mena ro hahende yao ndja ri no viposa varwe mo Tjombanguriro Tjokombanda nawina o u zeu nu ndjiheri ondunge ombwa okuuhara a ma zeyandja otjiposa ihi ko hahende yarwe. Munao opu zaningirira omayuva yarwe hambombari ngaa ku hambondatu okuzirira kotjiposa ihi. Ozohahende zo Vanamutjemo ka naa za i tavera ke ningira indi a ma zetja o maombero inga kayena omapu o mazuvakwa nowo wina ve vanga okuyeta otjina ihi kotjikoro. Tjiyari hamboumwe ku Seninani ozohande zo u Honapare wOmbanderu wOmbazu za tjangera o zohahende zo Vanamutjemo rukwao nazetja ngunda azeri moku mana eziriro rao za yendekera kutja kavena orutuu rondeto yomapu wo mbongarero yOtjirata Tjokombanda ndja haama tjiyari 25 ku Tengarindi ombura indji nawina omatjangwa wayo. Zatja imba mbu ve kuramenapo vayanisa oku hinda orutuu indui noma tjangwa mo ma kayendero we yuva indo (6 ku Seninani) nu tjiyavaza na yeta ta naurwa meraka tjandje veye kapitisa ko zohahende zOvanamutjemo. Ozohahende zotjiwana Tjombanderu munao otji zaningira ondjesiro kongaro indji. Ngunda aperi nao Orata Onene Gerson Katjirua wa ya rukirire po Kahuure otjo mu haame mo Komiti yOmahandurisiro ya Maheke. Ondiero indji ya raisirwe ko muhaamise wo vihavero vyo Komiti indji morutuu ndua zire kOuhonapare wOndjuwo yOukwatua wa Nawa yOmbanderu omayuva tjiyari 6 ku Ndengani kehi yovyuru vyo mambo ngumayetja: "Omarundururiro wOvakurameneo po vo Vambanderu mo Tupa Peke Peke tuo zo Ministeri zo Horomende." Rive Siririka wa tuiire omunwe kembo korutuu indui mena ro Mbara.
2006-10-27 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...