• September 21st, 2018
Login / Register

Onganda ya Hoveka Omuyari Mozondjingona Ozongwao


OTJOMUISE Eyuva ro mazemburkiro wOmbara Nikanor Kaporui Hoveka eyuva enene mena rokutja ozonganda azehe ozondjingona tji ma ze taamunua tjandje onganda ya Hoveka o puiiri. Gerhard Zeze, umwe wo va hungire po mazemburukiro oetja 39 wOmbara Hoveka omayuva wo masuviro ngazuko mo Mauezonjanda, watjere nao. Watjere kona kutamuna ouhona wa Kahandja no kuhina okutamuna onganda ya Hoveka mena rokutja nokuhina yo ouhona wa Kahandja kaa uzikama. Watjere na ndotamuna ozonganda ozonene kutja oya Zeraeua, Kambazembi, Maharero, Kandirikirira, Mungunda, Otjiseu nOmbandi tjandje onganda ya Hoveka o puiiri. "Ozondiero azehe maze tierwa imbo. Ouhona wa Kahandja uzikame tjandje o puiiri." Watjere tji mo rese o makuruhungi ayehe ohunga novita vyo Vakwena no Vandjoitji mo vaza mo omana wa Kanangatie na Nikanor Hoveka. Otjiposa tjehi tji matjii ko Mihoko o Mikutasane tjandje Kaporui Nikanor Hoveka operi. "Hapo movanga kutja omundu ma ungure pupetapi kutja ena re ri tundumane?" Zeze wa purire na pururura kutja hapo ena re kari tundamene pupayenena? Wina wapurire kutja o maworonganeno inga hapo oma woronganeno uriri wo kuzemburuka ovarumendu imba poo yena ovirumatua kovanatje? Watjere okutara kotuveze otuna hepero mehi poo morukondua tuna omana wo vahuure ngunda aturi o tuo tjiwana. Otjo tjisanekero oskole ya Mauezonjanda ngamba ndji i tjiukwa otjo Epukiro Pos 3 napura kutja hapo ena indi rina omakee heya ko tjiwana? Watjere matjiwa kutja otja ko muhingo watjo otjiwana ngunda tjipaha oku tjiwa kutja ngwa ketere oku rukirwa ko skole indji o u ne na toko otjiwana tja Pukiro tjo Mbanderu no Herero oku muyetera ena rondengu kombanda ora Nikanor Hoveka mo ma kuruhungi ko ku rukira ko oskole ya Mauezonjanda natja ka ngamwa auhe ngu mayenene oku yetua wari omunanwa wa Nikanor Hoveka. Zeze watjere ohoromende ka ndjasere okurukira oviwana omana ngunda a pena ohepero yoku tunga ozombindi no mivanda moo Tjomuise noo ma Pako. Watjere ongaro indji kairi mEpukiro porwe nugwari omehi arihe natja okunene okuhepa kovandu mberipurira ko kuruka otuveze puveri ko zo mbangane zao poo kovandu mba ungurira otjiwana tjao. Zeze watjere ovina nga vi yaruke motuveze tuavyo mo mbepo yo hanganeno no ndjesirasaneno kutja otjiwana muhuka atji ha yorwa. Watjere eyuva ohaa mukwa na indi ra Tjimana ra wo ronganisiwa iyo vanatje va Hoveka. Tjiweya po ma wo ronganeno kutja oya Keseta poo owo Mbara Nguvauva mOkahandja ovanatje vo zonganda inda ombe kara mohonga yo zondiero. "Posyo ovina tjiva omundu mo yende a mo ripura kutja hapo oma kuruhungi poo otuveze ito maturire otuna ndengu tji tu hina kutupa ondengero indji ndja yandjerwe i yoo tate." Zeze wa tjere na weza ko kutja ndinondi tjiweya ko kutja mo hungire eyuva ra Maharero "makuu Maharero tjiwa tamuna ena indo makuzu ri ya ukisa otjiwana". Nungwari, Zeze watjere, Omuherero nOmumbanderu matja "ete tji tua ta tua ze paisiwa iyo omwatje wa Katare ko zongoro". Watjere Maharero opa mu nina ombakero yo ndengero mOkahandja. Posyo ndinondi Okahandja kakena ondengero no ndengu indjo. Ovina imbi otjiwana ombi tjasere okutjevera kutja vi ka re rere no zo ndekurona ze ri hongere ko. "Ngatu tjevere kutja otjiwana atji ha hangauka rukwao nu atu ha kakara mo u huura o u tjavari. Ngatu tize ombwiko ngatu kurise otjiwana nohange," Zeze wa patere ehungi re na ningire e imburiro o 171 ezeva oritjavari. "Mavi takavara tjiri mbi hakara nouwa. Mbe rimunu, nu me riri; tjaripara isira. Omutima notjinyo neke vitura ozondjo. Ku mbi rara, ne uhara, himee sora okuzevara."
2006-11-24 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...