• September 21st, 2018
Login / Register

Pohamba Tahomokere Nompitisili DaRDP


Omuthiya Nongesefa kadikere dina sikama momapeu paapa presidente gwaSWAPO Kamarada Hifikepunye Pohamba kakauyungisire sigongi sombunga zendi sokuhulilira komeho vakaze momahoroworo gondango zodoropa Omuthiya aga vana kundindira gakakareko mo29 Murongankuru 2008. Nongesefa dononene nedi dononunu kadipete paapa konyara vantu wokusika ko4000, vatunga momukunda gwina kavayapongere peharango apa kavatulire sigongi sawo. Apa kauyungisire sigongi esi Presidente Pohamba ogu apilire kuhomokere nompitisili daRPD,nkenye apa momunene apa ngesi kavahomokerere nokuvatumbura asi valingilingi ndi asi kwato oku valisigira naJudasa Iskaliyoti ogu garandesere Jesusa. Vamwe ava vana kara asi nompitisili ngesi dombunga ezi vana kutumbura asi RDP, kwavapere sirugana ngano vahetekereko kutjindja eparu lyovantu moNamibia nye awo yiyo vagenda ava vavapere sirugana oso sihingilisa yipo nye asi ngesi vantu vetu simpe kuna kuhepa morwa rwawo,kapi vana kara negano asi tukunge eyi vafira vantu vetu ngwendi Tobias Hainyeko novakwawo. Pohamba ogu kauyungisire epongo eli moShiwambo kapere mbunga ezi edina lyepe asi "LYADOPA" kuna kutanta asi yavavhura. Ntani vahepa kuyidiva asi muntu kapi olisininike nyamoge asi okare presidente nsene ava vakara mosirongo oso kapi vana yikuharere.Age kageve sihonena kepongo eli lyakereko lyombunga zendi apa vamuhorowere asi presidente,ame nyame presidente gosirongo esi morwa vantu vaharange yiyo nina kara ngesi presidente gweni.Presidente simpe kagwedereko asi vene ava vaRDP, ngapi vahorowora nompitisili dawo kwato epongo oku vavahorowora ndi asi congress, nampili vakandindate ava vana kara nawo omu moOmuthiya kuna kuvasininika movantu. Pohamba simpe kavatanterere asi mbunga politika zaSWAPO kwarwanesa rutandu dogoro ngesi kapi vana kurupulisira. Mbunga zaRDP,kuna kutjoka tjoka vantu asi vahahorowora SWAPO morwa vana kara nare nanguuru gomukunda Penda ya Ndakolo ogu ana kara asi kwatunda koOmusati.Vantu nsene tutameka oyo ure tuna yuka,morwa nare tuna zi morutadu dogoro vantu vakafemo ngwendi moomu vana kufa mosirongo saKenya.Age simpe karugwilire eyi gatente nkuruministera Nahas Angula asi kwato ogu vana kuninkiliramo mombunga zaSWAPO nampili woowo nye vene vana kuyiuyunga asi vaKwanyama kuna kuvaninkiliramo oyo yimpempa yakahurako. Age yipo katere ketungo eli vana kutunga lyomberewa zovakansela wondango ezi asi narumwesi mupulisire wonombunga peke vayamukarere momberewa ezi,mwahepa kuzipa vakansela wombunga zanyamweni. Presidente yipo kapulire vantu owo kava kerepo asi muna hara nomberewa edi vayakaremo wonombunga edi adi pilire kukwama mahoroworo ndi?navenye yiyo kavalimbwilire asi hawe tuna nyoka.Age katente asi vakandindate woSWAPO vaava vakara nare asi nompitisili ngwendi vamitili,nompitisili domonkarapamwe ntani vanangesefa vadivikwa. Sinzi sawo vaava vakara nare monombunga ngwendi dekuliko nadimwe ngoso.Age kahundilire vantu vendi asi vahepa kuhorora mbunga ezi yipo mavango nagenye vagaguse vaSWAPO, yipo asi magano nagenye aga vagazara gaze moyirugana vahagazonagwisa.Vantu nare vatameka kugazara asi mbunga zaSWAPO tazigwana mavango gatano ano RDP gavali, ano ngesi kuna kutanta asi nommbunga mbali SWAPO naRDP tavagwana mavango gatatu ano CoD limwe.Vantu ava valitjangesa vakahorowore kunakara 1598,ano nkenye mbunga zahepa kugwana mazwi 200 vagwane evango.Apa kasipwire sigongi saSWAPO tatu zuvhu asi RDP nage takatura sigongi sendi ezuva lyokukwamako.
2008-02-28 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...