• September 19th, 2018
Login / Register

Lipatisiso za 'Mbututu wa Noha' Kutuha li Fita kwa Maungulo


KATENGO ka naha ka makete kaka zibahala ka Health Professionals Council of Namibia kali, lipatisiso za mbututu wa mazazi a malalu yana kilwe a lumiwa ki noha ni kutimela inge ali mwa mubamba wa kufumana kalafo kwa sipatela tuna mwa mulenen`i wa Windhoek, seli inzi bukaufi ni kufeela. Kuakalezwa kuli, baoki bene bali fa musebezi kiba kunyaza mi kacwalo ki bona bene ba tisize likayamana kakuya ka linonge ze shelana. Muofisa kwa katengo kani, mutompehi Cornelius Weyulu naize lipatisiso za kuikopanya ni bo luboni ka meeto hala bona, mahe mufu mufumahali Mary Kafute Netumba seli felile. Litaba kaufeela seli filwe komiti ye sweli kuno eza lipatisiso. Limembala za komiti ye, li kulubelwa kuli lita swala mukopano mwa kweli ye pili kusi ka tambekwa kale bupaki bobu tezi kwa katengo ka makete ka. Kuakalezwa kuli ka lizazi la Yowa 17, noha ne kile luma mbututu Netumba. Kasamulaho wa kulumiwa, bashemi ba hae neba kile ba mumatiseza kwa sipatela kono baoki bene ba inze fa musebezi lizazi lali neba kile ba pihelela feela kuli mame mutu a ine mwa mubamba sina bakuli ba ban`wi nihaike makulano nali a putako. Manzwi ana zwelela kwa baoki na kile a swabisisa bakuli ni bayahi ba ban`wi bene ba inzi mwa mubamba lizazi lani. Macaziba ba linoha bali bakuli baba lumiwa ki linoha haba swaneli kuyema mwa mubamba kwa sipatela. Ka sona simpangaliko se, ka katengo ka makete ka Health Professionals Council of Namibia neka kile ba bona butokwa bwa kueza lipatisiso ze tezi. Ze ni halilicwana hape, ba katengo ka Namibia Nurses Union (Nanu), ni bona neba kile ba hatisa lipatisiso za bona. Mwa kweli ye felile, mun`oli yo muhulu wa katengo ka Nanu, Abner Shopati na kile a patalaza kuli, baoki bene ba sebeza lizazi lani neba kile ba sebeza "simubuso". Kakuya ka Shopati, n`aka wa sipatela yana inzi fa musebezi lizazi lani ki yali sifosi. Shopati uli, komiti ya lipatisiso yene hatisizwe ki katengo ka habo ne kile ya talima bupaki kaufeela bone bu tambekilwe kwa katengo ka makete kona ka Health Professionals Council mi neba kile fa fita kwa maungulo ka kubulela kuli, baoki habana bufosi. Katengo ka makete ka, ki kona feela katengo mwa naha kaka filwe maata a kutusa bayahi ba naha ka kueza lipatisiso ze amana ni linonge za makete ni milyani ya sipatela hala zen`wi. Katengo ka bupiwa ki tutengo totu cwale ka Medical and Dental Council of Namibia ni katengo ka Nursing Council of Namibia.
2008-04-07 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...