• September 19th, 2018
Login / Register

Mbunga Politika Za Swapo Zina Tokora Kuzeresa Sirongo


Mo Otjiwarongo Presidente gwa SWAPO kamarada Hifikepunye Pohamba katente asi moomu tupu vana kuza komeho netwaromo yirugana mbunga zendi kuna kara nongendeseso mwaza sirongo (Namibia). Age katumbwire eyi paapa kaka uuyungisire sigongi sokugwanesa nomvhura 48th mbunga zendi mo Otjiwarongo, mo Otjozondjupa. Apa kauyungisire vantu wokusika ko 5000, kamarada Pohamba katente asi mbunga zendi kwawapa morwa kwakara monomukunda nadinye, ntani nombunga dovarugani dali hameseramo kuna kuretesa mukumo. Twahepa kuli wapayikira yipo tulipopere kwakenye udigu una kuwiza kovantu vetu. Twa hepa kulituramo mongendeseso nomomawapayiko kukwama mbunga zetu pamberewa. Pohamba ogu ana kara hena asi mukurona gepangero lyosirongo sa Namibia, age kuna kugwana vantu vana kumupambatero. Age karondwere vantu vendi asi vahagava mpito kovanyengi asi vavape mukaro peke gwahana asi gokukulika sirongo esi. Nomahoroworo nye aga gana kara komeho mvhura ozo mbunga zendi za hepa kuliwapayikira kumanenena. Age kahundilire Vantu vendi asi vatameke kugazara asi yinke eyi ngava tura mo manifesto zomahoroworo gomo 2009. Mokunkomdopeke eyi twatameka twahepa kukara no manifesto zina kwato moyitji, zina kufaturura asi ngapi natu gusapo maudigu govantu vetu. Mbunga zendi zahepa kuliwapayikira yipo ngavafunde mahoroworo gomvhura ozo. Age kahundilire ava vapukise vatengure kembo lyawo lyenene lya SWAPO. Koveli ava vadukamo nye awo kwarugana nawa apa va kere vaSWAPO yipo asi vaha zonagura uhoro wankumbi wawo vatengura kombunga zawo zomulyo. "Ame kuna kuvahundira pambili va tengure kombunga zawo oku vakara noungawo wekuliko, mbunga zahana rutandu zakara noukumwe nomukaro gokufira sinka vakadi. Posilika sooso Presidente simpe katambwire paveta vantu wovape wokosika ko 66 vatunde ko UDF. Simpe yiyo kayatambwire hena vantu ntazimwe ava vakamakerereko komukara gombunga zompe ndi asi RDP. President kalikidire nompitisili dombunga zendi kovantu ava vahorowere mo congress zakereko mo 2007. Nampili ngomu asi sigongi esi hambara sikareko momapeu kositenguko yiyo ka vasitulirenye nkgurangura hawe vantu kavapongere. Presidente kapandwire mukwatakanesi gombunga zendi mo mukunda gwina kamarada Otto Ipinge nonompitisili dopo ntambo mukundu koyirugana eyi kavarugene yoyiwa. Mbunga zaSWAPO kwatura yigongi yokulisiga - siga vadane egwaneso nomvhura 48. Ano Otjiwaronga kwa dana ezuva eli hambara sikondovike nasiye. Presidente kakere tagenderere ezuva lyolyo yilyo katengwire kovenduka kumwe nokuyatuka aze ko Mauritius.
2008-04-24 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...