• January 20th, 2019
Login / Register

‘BANA BA LINDWALUME BA FUMANWA MULATU MWA KHUTA


Muňoli: Tunomukwathi Asino Windhoek- Christofina Hafeni yo a li yo muňwi wa bana ba lindwalume, na tomezwi mazazi a mane a ku ina  mwa tolongo la bulalu ka koto ya kunga maswaniso mwa khuta fa pili a mubusisi. Hafeni na nga maswaniso ni foni ya hae ye shibiwa mwa lizoho ha boniwa ki mubusisi Ivan Gawanab ya na za maisa khuta yeo. Hafeni na taluselize mubusisi kuli nanga liswaniso zeo kuli a yo supeza yo muhulu kwa musebezi kuli na izi mwa khuta. Ni ha kuli cwalo mubusisi na ize nto ya na yeza neli mafosisa mi ha sika lumelelwa kunga maswaniso kapa ku panga siswaniso sa mazimu mwangala mwa khuta. Ka nako ya cwale bana ba li ndwalume baba likana 181 ba talimani ni mulatu wa ku ina fa sibaka inge ba sikalumelelwa. Mi taba ya bona i nze talimiwa mwa khuta ya Katutura mwa muleneňi wa Windhoek. Bana ba lindwalume baa, ne ba tamilwe mwa kweli ya Lungu ka samulaho a ku tula tayelo ya khuta ya ku ina fa sibaka se si sikalumelelwa ili mwa Katutura bukaufi ni ofisi Ye tuna ya SWAPO mwa muleneňi wa Windhoek. Tayelo ya khuta hape i zwela pili ku bulela kuli ba sike ba ina fa sibaka sifi kapa sifi sesi fumaneha mwa tolopo ya Windhoek.  Hans Thourob ki yena ya yemela mubuso mwa taba yee.
New Era Reporter
2013-10-21 12:22:48 5 years ago

Be the first to post a comment...