• November 18th, 2018
Login / Register

Batamiwa (mabbantiti) bakutoba mwa sitokisi sa katima ba saikapesize machachani


KATIMA MULILO – Ba sipokola sa Namibia a basika tama kale ba tamiwa ba lishumi ka babalalu (13) bao nebalitezi kuzekiswa ba neba tobile mwa sitokisi sa nkambe ya Katima Mulilo biki yefelile,(kwanda) kuzwisa kwateni bana ba Zambia ba babeli bao neba tamilwe lihola zekuswani kuzwa ba kutoba. Sibuabui wa sipokola sa sikiliti, sergeant Kisco Sitali u ize nihakulicwalo ba sipokola basali mwa mutala wa bao batobile mi kuna ni buniti bwakuli kaufela bona ba shatukezi mwa Zambia. “Bamano toba ba zamaya kakuikaba mwa tukwata-kwata. Lu amuhezi liǹusa maabani (labune) kuli yomumwi kubona wa sipepo sa Namibia u tamilwe ki mapokola ba Zambia kwa Livingstone,”kwa talusa Sitali. Mwa sitangu seo sisile mapokola basosobani lifateho, bao ba akalezwa bufosi nebakonile kubaleha mwa tolongo kakuseha situwa ni saha. Kuzwa teni ba minihanya likubo ni kufetula lele fakupahamela kukena mwa situwa. Babalehi bao ba talimani ni milatu ye chinchana-chincha kukala ba bubulai, Kubitelela, kutuba mandu, bulengwami bwa limunanu,, ku zuma isi kamulao, ni zemwi cwalo. Ba silela kubona ki ban aba Namibia, ba silezi ki ban aba Namibia ni muyahi alimumwi wan aha Congo. Kakuya ka sergeant Sitali, ku taluswa kuli muyahi wa Congo ki yena mueteleli wa sikwata sesimwi, mi ki ya lifile motikala yeo ne litezi babalehi bao buse bwa nuka mwa Zambia. Sitali u file mamela kwa sichaba kujenjela kaliba lakuli bao a akalezwa ki libangoki mi u kupile sichaba kutambeka liǹusa la mizamaelo yesaswalehi hande ye kona kululibisa kwa ku ba tam “Lu kupa sichaba kutokomela. Bao ba akalezwa ki libangoki. Lufitisa kupo kwa sichaba kubiha mizamaelo yesaswalehi ili kuli lutame libangoki zeo.
New Era Reporter
2015-02-23 08:51:47 3 years ago

Be the first to post a comment...