• November 17th, 2018
Login / Register

Kutokwa liyahiso kutisize tiyeho kwa kufela kwa mandu


WINDHOEK – Caprivi Building Construction, muyahi yanafilwe musebezi wa kuyaha mandu a palo ye fita fa mianda yemibeli ni mashumi a supile ka mandu a silela kwa Bukalo mwa sikiliti sa Zambezi u supile taba ya kutokwa liyahiso kuba yona yetisize tiyeho. Caprivi Building Construction, ye etelezwi ki Francis Sikumba nefilwe musebezi wa kuyaha mandu kwa Bukalo mwa mungendenge wa mandu a maǹataǹata. Promise Sundae, wa kamaiso ya buyahi kwa sibaka seo u taluselize ba mutende wa New Era cwanunu fa kuli kuyahilwe feela mandu a mashumi a mabeli ni mndu a supile kailimwi mwahali a mandu a mianda yemibeli ni mashumi a supile ka mandu a silela a lelilwe kuyahiwa, kacwalo mandu a mashumi a mabeli sa tomilwe feela. Mandu a mashumi a mabeli ka mandu a supile kailimwi wona sa liuluzwi ni kubeiwa malaiti, nihaike a sikabeiwa kale lituwa. Kuzwateni, u tunguluzi taba yakutokwa ba lipisinisi ba mwa silalo babalekisa mayahiso kuba taba yetisa litiyeho kwa kufela kwa miyaho ya mandu a maǹataǹata, mayemo a hapelelize bayahi kuleka liyahiso zeswana sina lisipi za kusebelisa kwa lituwa kwa naha ya Mboela wa Africa zeo linga likweli zetalu kukona kuliamuhela. “Lutalimani ni butata bwa kufumana lisipi za lituwa bakeǹi sakuli lulifumana kwa Mboela wa Africa kakulileka ku Megabuilt ko linga likweli zetalu pili lusika liamuhela kale. Nihaike kuli lulifelelanga mashelenyi kabunako kono hanizibi kuli kisikamani alinga likweli zetalu. Kakuekeza, a lusika lumelelwa ku leka luna beǹi kuzwelela kwa Mboela wa Africa,”kwa talusa Sundae. “Lulaezwi kusasebelisa mapulanga kabakeǹi sa kusakola kakuya kabuino bwa sibaka sa Bukalo,”a taluseza ba New Era. A zwelapili kutalusa kuli musebezi u bunya bakeni sa kutokwa mezi, seo sitisize kuli bakelelange mezi ka limotikala kwa Katima Mulilo libima ze mashumi a mane, ni kutuhela misebezi kwa babeleki kuliba ko bafumana hande bupilo ki yazemwi yekutiseza musebezi mwa mulaho. “Zeo kizemwi za litaba ze lutalimani ni zona, kono kubo lubona kameto a bakoni kulemuha litaba zeo. Mezi a mwa Bukalo a koni misebezi ya miyaho kalibaka lakuli mezi a kona kunga mazazi a malalu inge a felile,”a talusa. Ǹohola, Caprivi Building Construction neseli fa likamba la kuamuhiwa musebezi wa kuyaha mandu nako yenekufumanehile kuli nebasasebezi musebezi wo neutokwahala, ni a kulemuhiwa kuli babeleki ni muluwi wa Big Nyathi, Morgan Sibanda muyahi wa Zimbabwe ya nafilwe musebezi kwa tuko kaku tamahana ni Caprivi Building Construction nebakeni mwa naha basina mapepa a balumelela. Nihakulicwalo, Sikumba habuziwa kufa maikuto, a talusa kuli “a nina maikuto akuikabela ni mina ka nako ya cwale, ni kuba kakanyeza kuba NHE kuli kibona babakona kubafa litaba kabutungi”. Muǹoli yomulu wa sikiliti sa Zambezi, Regina Ndopu-Lubinda nasakoni kufa litaba kuamana ni mayemo a miyaho ya mandu a tapu-tapu ka kutalusa kuli u mwapumulo mi u tabe a potezi sibaka seo kasamulaho.
New Era Reporter
2015-03-16 09:47:04 3 years ago

Be the first to post a comment...