• November 19th, 2018
Login / Register

Ba RA bataba ni mukoloko wa bayahi baba sa swalehi

Languages
Languages

KATIMA MULILO - Ba Roads Authority ba patehile kupundulula milao ni mikwa ya kubona kuli ba bafiwa misebezi ya buyahi ki baikoneli babana ni lisebeliso sakata zakupetisa misebezi kazona. Sibuabui wa ba RA, Hileni Fillemon u ize, mulelo wa kupundulula milao ya bona i tisizwe kitaba ya cwanunu fa, ya kukungulela kwa tuko musebezi wa bolule-lule lwa madola wa mukwakwa wa Izimwe –Nakabolelwa wa chebe-chebe mwa sikiliti sa Zambezi. U taluselize ba mutayi wa Nampa kakuya ka lipuzo la Mubulo kuli ba RA ba kungulezi kwa tuko tumelelano ya musebezi wa kuyaha, kuzwa Kubaraf Development Enterprises cc, ya nafilwe musebezi wa buyahi bwa mukwakwa wa mali a nafita fa N$46-million u palelwa kufweka musebezi mwa nako ye nelumelelanwi kayona. Musebezi wa kumbweshafaza mukwakwa wa chebe-chebe ka kulila taala, wa libima ze mashumi a mabeli ka libima lilimwi neuswanela kufela mwa likweli ze lishumi ka ze ketalizoho kono u liyehile kakufitelela silimo. “Lufitisa mamela kwa bayahi kaufela kuli ba RA habasana kukeshebisa kuba basatisezi misebezi ye bafilwe ni misebezi yesina bukwala sakata,”kwa bulela Fillemon. Ka puzo ya kubata kuziba kapa Kubaraf u tafiwa koto ya kupalelwa kueza musebezi ni busafa kwa musezi, u ize ba RA ba sasweli kunyakisisa haiba kwa konahala kuswala pene yahae yeneswelwi ki ba panka kakuya ka tumelelano yenenyatezwi. Fillemon u talusize kuli zeo litiswa kilibaka lakuli ba RA basinyehezwi mali a fitelela fa lipesenti ze 61 za mali a N$46 million, kacwalo likolo litafumana sikuka kwa mulao haiba muyahi yaswana u tapahekiwa fa mukoloko wa baba saswalehi. “Ba RA baikupela swalelo kwa tiyeho ya mukwakwa kalibaka la muyahi ya palezwi kupeta musebezi wa hae. Ba RA basaitamile luci lwa kunanula mayemo a bayahi ba Namibia, ba basazokala buyahi mane ni baba fahali-hali kunanula zibo mwa buyahi kwa bana ba naha,”a talusa. Fillemon u ize, RA i mwa mungendenge wa kuulunguta kufumana ya swanela kufeleleza musebezi. “Lupatehile kufeleleza musebezi wa kulunguta mi lusepa kufumana muyahi yo munca kala 01 Kandao 2015,” a talusa. Mukwakwa wa Izimwe – Nakabolelwa u lelezwi lizwelopili ze batahala kukopanya libaka za minzi yeli mabapa, likolo ni lipatela kuzwa Katima Mulilo kuliba museto wa Ngoma.
New Era Reporter
2015-04-13 11:52:19 3 years ago

Be the first to post a comment...