• November 21st, 2018
Login / Register

Musali u akalezwa kuleka kweta banna kubulaya munna hae


WINDHOEK – Musali ya hapelezwa kakuleka kweta banna kubulaya munna hae u bonahezi fa pata kuta ya muatuli ya Katutura la Bubeli ni ba ketalizoho bao ba akalezwa hamoho. Annastancia Lubinda ni David Matali, Dave Kondjera, Abuid Uazeua, Donald Hindjou ni Dollam Dollam Tjitjahuma ba bonahezi ka mulatu wa bubulayi. Uazeua ni Tjitjahuma hape ba talimani ni mulatu omumwi wa kufumaneha ni matokwani mwa nako ye batamiwa. Ba bahapelezwa ba taluselizwe kuli taba ya bona i shimbululezwi kala 30 Sikulu 2015 kufa nako lipatisiso mi kupo ya kulifa mali kuli balibelele kwande a tolongo neihanezwi. Muatuli wa mulao Johannes Shuuveni u taluselize ba bahapelezwa mwataba liswanelo zabona za kufitisa likupo kamaǹolo kulifa mali kuli balitele taba ya bona inze bali fande a sitokisi. Muuso u akaleza Lubinda kuli u lekile kweta baba hapelezwa ni yena mwa taba ku bulaya munna hae, Peter Muleke wa myaha ye mashumi a malalu ka lilimo ze silela za kupepwa, yo neli mubeleki wa tolopo mwa nako ya miziswa moya. Deputy Commissioner, Sylvanus Nghishidimbwa na telelizwe inze atalusa kuli situpu sa mufu nesifumanehile mabapa ni motikala ya hae kwa Goreangab Dam la Bubeli nako yeo mapokola ba bihelwa taba. Lubinda ni babalalu baba akalezwa mwa taba neba tamilwe mwa lizazi lelitatama, kacwalo Nghishidimbwa na ize kufumanehile bupaki bobutezi bwakuli Lubinda u iputezi mwa taba ya kubulaya wa kubona. Lubinda nalukuluhile kutalusa za mulelo wakuli munna hae a ombiwe moyo, kacwalo nafile N$100,000 kumuitakalezi ya natokwa kupeta mulelo wo.
New Era Reporter
2015-04-13 11:49:32 3 years ago

Be the first to post a comment...