• November 16th, 2018
Login / Register

Kubatahala matractor a manata mwa Zambezi


Windhoek Muyemeli wa sikiliti sa Zambezi mwa mungendenge wa bulimi bwa pukelezo ya mubu mwa Namibia, muelezi wa za masimu, Richard Sihani ni Doreen Saisai, kungelela cwalo ni mueteleli mwa njimo, Alfred Tumelo, ba tumusize kuli, ki kwa butokwa kufumana matractor a manata a kwesizwe kale mihuma ya kukutulisa. Ba zwezipili kususueza balimi kuswalisa mwa lituto zabona ni kuitenga mwa njimo ya pukelezo ya mubu (Conservation farming). “Njimo ya pukelezo ya mubu ki mufuta wa mulimelo o nelutwanga kusebeliswa kwa Zambia, kacwalo ni luna selusweli kusebelisa mwa Namibia. Nenibile ni bapoti kuzwelela mwa sikiliti sa Kavango mane ni linaha za buse bwa mawate kwa simu yaka yeni sebelisa mulimelo wa silelezo ya mubu. “Takazo mwa Njimo ya pukelezo ya mubu i zamaya i hula, mi hanili mulimi ya etelezi mwa kalulo ye, ni itombozi kuikabela zibo ni liseli ni balimi babamwi mwa kalulo ya bulimi bwa pukelezo ya mubu,”kwa bulela Tumelo. “Swalisano ni bayemeli basichaba mwa likiliti, likolo la Njimo, Mezi ni Mishitu, baelezi ba njimo mwa lilalanda, bayemeli ba likuta za sizo, ibile ya butokwa kwa kususuweza swalisano mwa sichaba sa lilalanda ze mashumi a ketalizoho ka zesilezi mo njimo ya pukelezo ya mubu i simuluzwi teni. “Sisupo sakuli lukonile kupotela balimi ba palo yefitelela 11 000 ki mutala wa musebezi tuna o munde kakutamahana ni belusebelisana hamoho ni bona lusapumuli mwa libaka zetata,”kwa talusa Nyati. Katengo mwa lituso za likoloti za mali ka Kongaland Financial Services Lima Power ka konile kuzwiseza pata bulimi bwa silelezo ya mubu. Nifitisa buitumelo bwaka kumina kaufela ni ku ba United State Agency for International Development ni ofisi ya kwande mwa lituso za likozi,” kwa talusa Nyati.
New Era Reporter
2015-08-10 11:30:25 3 years ago

Be the first to post a comment...