• November 21st, 2018
Login / Register

Pohamba u kupa swalisano ya mishobo

Languages
Languages

Chinchimane Mueteleli sapili, Hifikepunye Pohamba na sitatalizwe ki taba ya kusafumaneha kwa malena babamwi ba sizo mwa Zambezi, kwa mukiti wa silimo wa Lusata wa sizo sa sichaba sa Mafwe o neupetahezi la Sunda kwa Chinchimane. Sikiliti sa Zambezi sibupiwa ki likuta za lizo ze ne, zecwale ka Mafwe, Mayeyi, Mashi ni Masubia. Pohamba yeneli sibuwabuwi ya namemilwe kwa mukiti, na ize kuba hamoho mwa mikiti ya lizo zababamwi kuzwiseza pili kuchinchana zibo ni swalisano mwa sikiliti sesiambalakani ahulu ni saluluti sa mushobo. “Ni limbuluzi kuli, likuta zemwi a liyo fa, mwendi nebasikamemwa kamo neni memezwi na. Nekukabe kutabisize kambe mukiti wa sizo wo neuputahanezi baeteleli ba lizo zemwi. Ne bakona kunopa sesimwi seo babamwi baeza. Ki zeňata zeo batu bakona kulutana. Ni sepa kuli Lusata yetaba kwateni, memo i tabe ifilwe kwa bazamaisi ba lizo zemwi ili kuli batahe batonopa sesimwi ka sizo sabutokwa se,”kwa talusa Pohamba Pohamba u kupile swalisano ni kuli kahamoho lubupe kozo mwa naha. “Ni fitisa kupo kwa katengo kakaongaonga, kuli nako yetaha mumeme likuta za lizo ze mubapani ni zona. Mukona kumema nihaike babazwa kwa Keetmanshoop kutoba kwa kuitabisa. Halube sikiliti sa kozo ni Namibia ya kozo,”kwa liloka Pohamba. Sikiliti sa Zambezi sizibahala ahulu kamifilifili ya mushobo sihulu mwa hali a Masubia ni Mafwe fataba ya mululwani wa mubu. Kuzemwi, ki taba ya kaňi ya sibaka sa Sikanjabuka seo maneku kaufela ali siwela kubona. Kaňi i abile mishobo kuli mane kukile kwaba ni ndwa mwahali a sichaba sa Mafwe ni Masubia kaza kuyahiwa kwa Khuta ye inyani ya Masubia mwa sibaka sesiswana. Nihaike kuli mueteleli wa sikiliti Lawrence Sampofu na bupile katengo ka makopanelo kakabupwa ki malena babane, ni manduna ba palonyana fela, babeleki kuzwelela kwa ma ofisi a katengo kasikiliti, baelezi ba mulao mane ni babamwi babeleki babutokwa bamuso kufumana tatululo kwa litabanyana za sizo, kono katengo kainzi kasina musebezi, kacwalo Sampofu nafitisize pilaelo ye mwa nako ya poto mwa sikiliti ya mueteleli wa naha Hage Geingob. Mukopano wa makopanelo wa mafelo o nebakile bakopanela malena ba mishobo ye mibeli neli mwanako ya mulena ya balehezi kwande a naha, Borniface Bebi Mamili ni nyandi mulena wa Masubia, Joshua Mutwa Moraliswani. Kacwalo malena ba bane nebakile babonahala feela hamoho nako ye kabupwa katengo kamakopanelo ka malena mwa 2012 ni mwanako ya poto ya sikiliti ya cwanuňu fa ya Geingob.
New Era Reporter
2015-10-05 09:50:01 3 years ago

Be the first to post a comment...