• November 19th, 2018
Login / Register

Babalehi ba Dukwe bamenuhe pili 31 nulule isikakwana kale


Windhoek Munoli ya inelezi wa liluko la litaba za mwahali a naha ni babakena ni kuzwa kwande a naha, Patrick Nandago, u ize, babalehi baba siyalezi ba 908 kwa maino a nkambe ya Dukwe mwa Botswana baswanela kukutela kwa hae kwa mabasi a bona. U talusize kuli, musebezi wa kukutiseza babalehi kwa hae wa sebeza, kacwalo babalehi babasasiyezi bakutele kwa hae. U zwezi-pili kutalusa kuli, ba 12 mwahali a ba 908 bafitisize kale kupo kwa likolo, ya kubata kukutela kwa hae. Baketalizoho mwahali a ba 12 ba tapisizwe kale mi sebali mwa Namibia. Ba babasiyalezi ba mabizo a supile ba litezi likupo zabona kuli balumelelwe kukutela kwa hae. Ba New Era nebabulelezwi fokusweu kuli, ni haike kuli, bunata bwa babalehi bana nitakazo ya kukutela kwa hae, kono kuna ni litaba za kusabiswa mwa nkambe za kutalusa kuli, muta bakutela fela kwa hae bakato longiwa mwa sitokisi. Likwambuyu wa Defence, Justice ni Security mwa Botswana, Shaw Kgathi, cwanunu fa, na utwahalile kutalusa kuli babalehi ba Namibia batabe bakupilwe kufulalela naha ye nebabulukile lilimo ze lishumi kaze supile. Taluso kikuli mayemo a bana ba Namibia bane babalehezi kwa Botswana ka mulelo o neupalile wa kubata kukaula Caprivi kwa naha kaufela mwa 1999, a kabe a fitile kwa mafelelezo ka nako ye tomilwe. “Haiba basakuti kakulata kwabona ka Njimwana 31, mayemo a bubalehi a kashimbululelwa mwa mayemo a kuina mwa naha isi kamulao, kacwalo lutaba kasheza kwa likolo la za misebezi ni babakena mwa naha,”ki kamo Kgathi na utwahezi inze a talusa. Kamukwa o cwalo, kuitingile kuba Botswana kuchincha mayemo a babalehi kuba beya mwa mayemo a kuina mwa naha isi kamulao, kono u talusize kuli batu bakutele kwa hae pili nako isi kafita kwa mafelelezo. Palo ya batu babafitelela 3 000 neba balehezi mwa Botswana mwa 1999 ka mukwa wa tiko ya kubata kukaula sikiliti sa Caprivi kwa Namibia. Nandago u kupile bana ba Namibia kusebelisa mukwa wa buiketelo o etelezwi ki ba katengo kalifasi ka kabona za babalehi. Cwale cwale fa, babalehi ba lishumi kababalalu kuzwelela nkambe ya Dukwe nebatile kutoikolwisisa mayemo a buino mwa naha kono neba kwenuzwi sichuchu. Poto yeneli ya mazazi a mane, neiyemisizwe kakufumaneha kuli, sikwata nesesikalile kuzamaya sikutaza mulelo wa kukaula sikiliti sa Caprivi kwa Namibia ni kubata batu kuli bakene mwa kopano ya litaba za naha ya United Democratic Party ye neyundisizwe.
New Era Reporter
2015-10-12 10:22:58 3 years ago

Be the first to post a comment...