• September 20th, 2018
Login / Register

Mapokola basweli manaka a litou, matalo a likwena ni Ngwe

Languages
Languages

Rundu Limembala za sipokola Upa wa Kavango ba tamile matalo a malalu a likwena, manaka a silezi a litou ni litalo lililimwi la Ngwe kwa batu babashelana-shelana baba akalezwa. Labulalu, bana ba Zambia bababeli, muuna ni musali nebatamilwe mwa munzi wa Kangongo kwa Mukwe, Upa wa sikiliti sa Kavango kakuba ni lika za naheni zeli mwasilelezo. Manaka a mane a litou, matalo a malalu a likwena ni la ngwe neli fumanehile kubona. Mwa mungendenge omumwi la Bulalu kwa Sikanduko, kwande a Mbowela wa Rundu, muuna wa sipepo sa Namibia na tamilwe kakufumaneha ni manaka a litou a malalu. Motikala yeneshimbile manaka nebonahala kusaswaleha hande, mapokola banebali fa musebezi kuhatahata ba londota motikala yeo, banebali mwa motikala hababona cwalo, batula mwa motikala kufa mautu bubebe. Kono limbela zaluna bakonile kuswala kwateni alimumwi yo u li mwa sitokisi ka nako ya cwale,”kwa bulela yo muhulu wa sipokola ya bona za kupatalala mwa Kavango Vilho Kalwenya. Mwa silimo saunumwaha fela, baba akalezwa ba lishumi ka basupile nebatamilwe kakufumaneha ni manaka a litou a mashumi a mabeli ka manaka a mane, mwahali kubona alimumwi ki muyahi wa naha Angola, ni Botswana kubeya bana ba naha Namibia ba lishumi ka babalalu. Kalwenya u taluselize ba mutende kuli, likezahalo za kutama likonahezi kalibaka la swalisano yeli mwahala a mapokola ni bolyaminzi. “Kaniti lwaitumela kwa swalisano ya sichaba.” Kakuya ka Kalwenya, teko ya ze tamilwe a isikazibwa kale kuli ki bukai ki mapokola. Babatamelezwa litaba, batabe babile fapata a khuta ya muatuli kakufumaneha ni manaka hamoho ni matalo a lifolofolo za naheni ze hanisizwe.
2015-11-16 10:12:33 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...