• September 25th, 2018
Login / Register

Likolo Lamwahala Naha likupa maikuto a sichaba kazakucinca nako


Windhoek Likolo Lamwahala Naha ni Babakena ni Kuzwa, likupile sichaba kufitisa maikuto abona kuamana ni kuchincha kwa nako ya maliha. Nako ya maliha mwa Namibia itatekanga lizazi Lasunda lapili mwa kweli ya Lungu, kacwalo bana ba Namibia batamehanga kuchinculula linako zabona kulikutisa ngombemongo kamuzuzu, kuisialeza kamuzuzu ulimumwi kwanako ya Greenwich Mean Time (GMT). Kanako ya mbumbi imalungweta, nako yaluna ifitelanga ka lihola zepeli kuya GMT. Naha isikuluhelanga mwanako ya mbumbi lizazi Lasunda lapili mwa kweli ya Imunene mwaha ni mwaha. Bamitende nebakonile kufundota lipatalazo kuzwelela Likolo Lamwahali Anaha, Babazwa ni Kukena, kukupa maikuto kwasichaba kaza kuchincha kwa nako. Limembala kuzwelela mwa sichaba, zeitakaleza kufitisa maikuto azona likona kueza cwalo, ni kualumela, kakusebelisa toho ya taba yeti ‘Maikuto kazakuchincha kwa nako mwa Namibia’ ka maňolo, maňolo amazimumwangala kapa kakutambeka maňolo kasibili kwa likolo. Kuchinchwa kwa nako mwa Namibia kuezwa cwalo kamulao wa Time Act, Act 3 ya 1994. Silimo sesifelile mwa Yenda, likwambuyu wa Likolo Lalitemuso ni Lingambolo, Tjekero Tweya, na tumusize kuli, kupo ya kuchincha kwa nako, nefitisizwe kwa kashandi ki likwambuyu wa Likolo Lamwahali Anaha, Babakena ni Kuzwa, Pendukeni Iivula-Ithana. Nasepisize kuli, muuso utaikopanya nisichaba kusela maikuto kubona haiba kwa konahala kuli kuambukwe mukwa wa kuchinchanga nako. “Mwanako ya kuchicha nako famaliha, libaka zemwi zanaha lisialanga mwanako ya kale, sina Zambezi, seo sitisanga butata kakuli amuchincha nako, bupilo bwasichaba nibona bwa chincha”, kwa talusa Tweya kanako yani. Kakuya kalinonge za batu, Tweya a talusa kuli, nako yemwi balipisinisi nebatongokile kuli, kuchincha kwa nako kukutisenga misebezi yabona mwamulaho sina lihola zamizebezi alinyamatalwanga, hamoho cwalo nilinako zakufufa mwa lifulai. “Sina nako ya 17h00 haifumanehanga kuli seli lififi kanako ya maliha, batu babamwi basupile kuli ibanga nako yemaswe kuamana ni silelezo kakuli kwasabisa nako yeo batu bachauluka kwa misebezi yabona. Kalibaka zalitaba ze kaufela, kikafo muuso ufumani kuli, sichaba sikone kutatulula mukwa oswanelwa kueziwa kaona kwa pata. Litaba ze, nelifitisizwe, mi luswanela kuteeleza kwa sichaba, kusina kutalima kafoo muhupulo neusimuluha teni.”likwambuyu atatulusa.
2016-02-08 09:38:15 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...