• September 22nd, 2018
Login / Register

Bayahi ba Kabbe baitibile mazebe kwa likelezo zamuunda


Windhoek Likiti-kiti zabolyaminzi mwa libaka zeshapiwa ahulu ki muunda mwa silalanda sa Kabbe mwa sikiliti sa Zambezi babeile bupilo bwabona malikayama kakupotolohiwa ki muunda kakukeshebisa kuomboka, kamo nebaelelizwe isali kabunako kuputaputa twabona kuliba kwa ňambamo sina mezi amuunda habonaha kutunduluka. Kuzwa kweli yefelile bolyaminzi basweli kueleziwa kuli, baombokele kwa libaka zelumbile kubukeleza bupilo bwabona, sina hakuna nilisupo zakuli muunda kaswana waba omutuna sina mezi hasweli kumata katata kutateka lisundanyana zefelile mi kaswana wabeya bupilo bwabona mwa kazuma kakasina mwaalo. Butelele bwa mezi sebuatumela mwa limita ze ketalizoho kubapanya ni limita zepeli mezi hanamata kabunya. Labulalu mezi nali fabutungi bwa limita ze 4.7. Mueteleli wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu ya konile kutwela mayemo a mezi, u nitifalize kuli, kubile ni kuekezeha kwa mezi anuka ya Liambai, mi nafile likelezo Labubeli zakuli kaswana kwaba ni muunda omutuna haiba pula inze inela ahulu mwa libaka zesululela mezi mwa nuka ya Liambai. “Batu basweli kunyanyala kuomboka kulitela sebambwambami mwa mezi. Hape lusabakupa kuli baomboke, hamoho-cwalo ni limunanu zabona kufitela kulibelela kutotibiswa ki mezi.”a fa kelezo. Libaka zamunda zecwale ka Schuckmansburg, Namiyundu, Nankuntwe, Muzii, Mpukano, Masikili, Ivilivinzi, Lisikili, Imukusi ni Nfoma seli potolohilwe kimezi, hakuma motikala yefita kuzona libaka zeo. Likonwa fela kufitwa kuzona ka malonji. U file likelezo zakuli lituso za muso ze cwale ka lico za linanga kwa likolo, lipatelanyana kufita kuzona itaba mbamba haiba kusaeziwi litukiso kaputako. Kuamana ni likolo, uize, baituti basafita mwalikolo zabona kono nibona batabe bapalelisizwe ki mezi mwalibiki fela zepeli zetaha haiba pula inge ipomona mwa libaka za mutulo-upa wa Angola, wiko-mutulo wa Zambia ni mbowela wa DRC- kaufela ze, kilibaka zesululela mezi mwa nuka ya Liambai. Nihakuli-cwalo Sampofu u tunguluzi kuli ba sikwata sasikiliti sesibona zalitaba zaputako situkisize kuyakwela bolyaminzi haiba mayemo inge aba-amaswe. Ofisi ya sikiliti ina nitulonji totu silela kukambekela kwa lonji yetuna, yalibizo la Richard Kapelwa Kabajani. Hape u zwezipili kutalusa kuli sikiliti sina ni matente a maňata haiba inge kuba ni litaba zaputako kufa batu matibelelo ni likolo swalelele. Muunda omutuna neubonahezi mwa 2014 kafoo bolyaminzi bapalo yeneiatumela fa mianda ye ketalizoho kuzwelela lilalanda zepeli za Kabbe nebatutiselizwe mwa linkambe zalibaka zelumbile. Sina linzila hanze liba zetata kwa kuzamaya kuzona, likwata zebona zalitaba zaputako bashimbanga bolyaminzi kakubashatula kuliba museto wa Mwandi mwa Zambia kutalala kuliba museto wa Wenela kuya kwa libaka za linkambe za matibelelo. Kututiswa kukalelanga bana balikolo, baluti, ni lisebeliso za likolo kona kulatelela bolyaminzi ni tutu yabona.
2016-03-14 10:24:15 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...