• September 22nd, 2018
Login / Register

Musebezi wa mboza umakalize muyemeli wa silalanda sa Mutulo wa Kabbe

Languages
Languages

Katima Mulilo Muyemeli wa sichaba sa silalanda sa mutulo wa Kabbe umakalizwe ahulu kwa musebelezo wa mboza ozehala kwa mukwakwa wa Isize-Luhonono, Mutulo wa Kabbe. Musebezi wa mukwakwa wa chebechebe wa butelele bwa libima ze mashumi amalalu ka libima zetalu opazulula sibaka seshapiwa ahulu kimuunda o usimuluzi silimo sesifelile uyemisiswe swlelele kaliba lamuunda otaselize sikiliti. Mwala uswabisizwe kimukwa wa kuli, mukwakwa ausikayahiwa kabutelele bobuswanela” kakuli kakuya kamulelo neli kuli u yahiwe ka butelele bo buswanela kulumelela mezi amuunda abuba kamata ni kakuankufa kukona kufita habunolo mwa mitanonyana. Nihakulicwalo, buňata bwa mukwakwa, mezi amunda amata kakufita mwatasi a mitanonyana. Butelele bwa mukwakwa kuya mwahalimu hakibwambuwa sakata mi mitanonyana kiyamakutelakaufi. “Nelubata kuli bayahe mitanonyana kamukwa wa kuli batu bakone kufita ni mikolo yabona habunolo kono akusika ezahala cwalo sina mitanonyana hasechimbami mwa mezi kanako ya cwale,” kwa talusa Mwala. Mwala hape uswabisizwe kimukwa wakuli mitanonyana italimisizwe kwa minzi ya batu sihulu kwa Malindi, kafo mukwakwa upazulula kwa mandameno a minzi ni sikolo sa malindi sa litopa zefafasi. “Bakona cwani kusupisa mitanonyana kwa minzi ya batu. Ye kitaba yetalusa kuli haiba mezi atabuba katata, minzi itabe itibile habunolo”, kwa tongoka Mwala. Maikuto a Mwala akonilwe kutisezwa hamoho cwalo ni likwambuyu wa Liluko Lalitaba ni lingambolo kamazimumwangala, Tjekero Tweya, ya napotezi sikiliti biki yefelile. Tweya na ketilwe ki mueteleli wa naha Hage Geingob kuba yena likwambuyu wa linyakisiso za misebezi ya muuso ye ezahala mwa sikiliti sa Zambezi.  “Mayemo abilaeza sina batu baluna habapumehezwi kwande a naha. Muyahi wa mukwakwa ubile nindembwe mi uswanela kubona kuli wa nyankufisa.  Libima ze mashumi kuzwa Malindi kuliba Luhonono, mukwakwa kaufela umbwambami mwa mezi. Seo sitisize kuli musebezi wa kuyaha mukwakwa ulilimaniswe kufitela mezi a muunda ataungumana, nako yefumaneha kuli seitabe ibile mwa kweli ya Muyana. Musebezi wa kuyaha mukwakwa wa Isize-Luhonono utasebelisa mali amuuso afitelela N$447 million.  
2016-04-04 11:22:44 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...