• September 24th, 2018
Login / Register

Kasika Conservancy izweli lipatisiso za kundondahala kwa N$300,000


Katima Mulilo Lipatisiso za puso yebusula ye akalezwa kuli bapabalelo ya lifolofolo ya Kasika, yefumaneha mwa sibaka sesiapeswa ahulu ki mezi a muunda upa wa sikiliti sa Zambezi ba tondahalelwe ki N$300 000 litatekile. Ze nelipatululezwi ba New Era ki limembala za bapabalelo bao mabizo abona nasikazibahazwa kusaba kutambiswa kibao ba akalezwa businyi. Yomumwi wa limembala za pabalelo ya lifolofolo, ye fumananga lukao lolufita fa N$1 million kuimulula siundwanyambe sa palo yeli fa 1200 ba minzi ye wela mwa sibaka sa pabalelo ya lifolofolo, batunguluzi kuli, sikwata sa katengo ka kamaiso, Lamubulo sitatekile musebezi wa lipatisiso, hasekulimbuluzwi kuli N$ 300 000, yatondahala mwa sikwama kwa panka.  Mwahali ababa akalezwa ki babeleki ba kamaiso sapili bao bafulalezi misebezi kakusalata hasekufumanehile kuli N$ 300 000 ya tondahala mwa buka ya pulukelo. Ba New Era basweli mabizo a malalu a bao baakalezwa kuli bainamiselize makoshi abona fa pene yeo, mi taba ibihilwe kwa mapokola nihaike kuli hakuna ya sa tamilwe. Kakuya kabupaki, babeleki bamayemo sakata sapili kibona lifosi mwa taba, kakuli kubulelwa kuli, bakalile kusinyasinya sikwama sa bapabalelo kweli ya Yenda, kutisa kamaiso fa mayemo akulilimala kusebeza hande, kusiya sichaba mwa mayemo maswe sina bupilo bwa bona hanebuitingile kulona lukau lwani. Limembala za bapabalelo ya lifolofolo batalusa kuli, batu bao babalalu kibona lifosi, kalibaka lakuli kibona banebana ni maata akunyatelela kulumelela mali kuli asuliwe kwa panka. Limembela hape basupa ya natatubanga libuka za lipulukelo sapili, kakutalusa kuli kufumaneha kuli neba tapisana mazoho, kakuli litaba zakutondahala kwa mali litilo tumuka akuketwa usili mwa kutatuba libuka za lipulukelo. Hasekufumanehile litaba za bulyangalino ni puso maswe, ba kamaiso ba lundula muňoli yomuhulu, ni kuzwela-pili kusunda wa kamaiso, yo nali fa lipulukelo za mali swalelele kubapatululela buka ya kwa panka ni pampili ya panka ya likezahalo ya kweli.  Limembala za bapabalelo hape basupile muzamaisi wa mali mafosisa a kuňombola N$ 92 000 mwa pulukelo kuzwa feela fakufulalela musebezi. N$ 92 000 iňombozi muta manenja asiya musebezi, nekufumanehile kuli nekunyatezi batu babalalu kulumelela kuzwa kwa pene yeo mwa panga”, kakuya kabupaki. Mwa litaba zemwi zeakalezwa kuna ni N$80 000, ni N$40 000 amali a nashimbilwe mwa sikwama sa mali mwa Ňulule.  Sibaka sa pabalelo ya lifolofolo ya Kasika nesihatisizwe simubuso mwa 2005, mi nesibupilwe kufukuza bufuzana mwa sichaba ni kufa misebezi kwa sichaba sa silalanda sani. Kalibaka lalitaba zabulengwami bobuakalezwa, babeleki habasika amuhela lituwelo zabona za kweli yefelile. Kacwale mwa buka ya pulukelo kufumaneha feela N$4 000, kamo kwa mulaho sikwama nesiyemi mwa pene yefita fa N$ 900 000,” kwa talusa membela yomumwi wa katengo. Katengo kapabalelo nekasebelisa mali kutusa banana ba ketalizoho kuzwelela mwa mabasi asaipumaneli, kuba lifela mwa lituto zabona kwa likolo zecwale ka Southern Business School ni kwa Namibia College of Open Learning (Namcol). Kacwalo, kuutwahala kuli bana balikolo banebatusiwanga bahuluzi kwa sikolo unumwaha kuzwa batalusezwa kuli katengo kapabalelo hakana mali a kuzwelapili kubatusa mwa lituto zabona. Kaufela bona batuhezi kuzwelapili ni lituto zabona, kanako yacwale bakwa hae basalikunama kusina sakueza. Nihaike kuli taba neibihilwe, hakuna ya na satamilwe nako yene kuhatiswa lipiho za makande mi lipatisiso lisazwela-pili. Katengo kakatuna kakamaiso kalibelezwi kuputana kamuso kuikambota.
2016-04-13 11:16:51 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...