• September 24th, 2018
Login / Register

 Maswaniso abuizibahazo a SWA/Namibia afeliswa mwa 2017


Windhoek Kutabe kukwanile lililmo ze mashumi amabeli kalilimo ze silela mukatengo kuzwa Namibia ifumana kamaiso ya buipuso kuli ikone kutofelisa kusebelisa maswaniso a buizibahazo a kale a South West Africa/Namibia. Kufumaneha palo yefita fa mashumi asupile a bayahi ba Namibia babasasebelisa maswaniso  a buizibahazo akale a South West Africa/Namibia, kacwalo likolo la mwahala naha,  babazwa ni kukena mwa naha lifa sichaba nako kuisa kala 31 Lyatamani silimo sesitaha kukona kufumana maswaniso abuizibahazo anaha a manca.  Likolo litalusa kuli, mayemo ao azamaelela ni mulao ozibahala wakuli bayahi banaha baswanela kuba ni maswaniso abuizibahazo a mufuta oswana kusina shutano. Likwambuyu wa Liluko Lamwahali Anaha, Babakena Nikuzwa, Iivula-Ithana utalusize kuli buňata bwa maswaniso a buizibahazo ana nilitaba kapa mabizo asa zamaeleli nibaňi baona kaswanelo. Utalusize kuli nako ya kuchincha maswaniso itaba nako sakata ya batu kukona kubeya hande litaba zeswanela fa maswaniso abona abuizibahazo. Ufitisize pizo kwa bana ba Namibia ni bayahi babainelezi bao basasebelisa maswaniso a buizibahazo akale a SWA/Namibia kufitisa likupo zabona za maswaniso a manca kaputako. Musebezi utaezwa ki bakalulo yebona zaliňolisa lasichaba leo lifilwe musulo wa mali afita fa N$186 million kukona kuzamaisa handende buka yapalo yasichaba sa naha.  Iivula- Ithana  utalusize kuli, kalulo ya liluko batazwelapili kuetelela kalulo kaswalisano ni ba Namibia Statistics Agency, mi babataitenga mwa mungendenge batabe bakopananga kuikambota kaza lizwelopili za musebezi..
2016-04-13 11:13:42 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...