• September 25th, 2018
Login / Register

Ba Zambezi ba eza liponiso za buiketelo mwa mizebezi  


Katima Mulilo Ba kalulo ya tuto nebabile ni liponiso za mazazi amane kaza kuba ni liseli mwa buiketelo mwa misebezi kwa sibaka samakopanelo asichaba sa Ngweze mwa Katima Mulilo malobanyana. Nekumemilwe likolo kaufela zena ni litopa za grade 12. Bayemeli kuzwelela likolo zatuto yepahami, kukala University ya Namibia (Unam), University ya Namibia mwa Science ni Technology (NUST) ni Zambezi Vocational Training (ZVTC) nelimemilwe kuyobapaza ni kusupeza lituto ni misebezi yefiwa mwalikolo zabona. Hana bulela mwa kukwalula simubuso liponiso za buiketelo mwamisebezi, mubakweli kumuzamaisi wa tuto mwa sikiliti sa Zambezi, Josty Kawana u kupile bana balikolo kukona kusebelisa nako yebafilwe, kulela nikuba nibuiketelo mwalituto zebabata kuyo chilauka kuzona. “Ye kinako yabutokwa yefilwe kumina, kalibaka lakuli mutabe muiponezi lituto zamifutafuta ze muyalezwi. Babamwi kuluna nebasikafumana litohonolo leliswana sina le, nelufiwa lituto zebalwa feela, zecwale ka tuto ni misebezi ya sipokola,”a talusa. Mwalinako zakwamulaho ba kalulo ya tuto nebazwelanga mwa likolo kuyo supeza bana balikolo zeo bakona kueza mwa lituto za bukamuso bwa bona, kono unumwaha likolo lita abiwa mwa likwata-kwata ni kuzwela kwa tolopo mwa lizazi lelitomilwe kuyoba kwa liponiso zalituto za buiketelo mwa bukamuso bwabona mwa tuto ni misebezi.  
2016-06-06 11:14:18 2 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...