• November 14th, 2018
Login / Register

Musali yabulaile mbututu wa hae

Languages
Languages

Swakopmund Balubasi ni balikani nebali mwasikapani samiyoko malobanyana, inze bapotolohile khuta ya muatuli wa mulao kwa swakopmund nako yeo musali walilimo ze 32 zakupepwa, Zenobia Seas akambekwa m wa khuta ka mulatu wa kubulaya ni bukebenga mwa malapa kakubulaya mwana hae wa musizana Lamubulo musihali kwa Terrace Bay. Seas natamilwe busihu bwa Lamubulo kwa mukulela wa Terrace Bay nako yanalika kubata kuinyonyeka mulilo isali yena muňi, libima ze mwanda kaze lishumi kasilisimwi kuzwa Swakopmund kafo ukulubelwa kuli naizo shimba mwana hae kwa sikolo nikuyo mutiba mumizo, yo nazibahala ka Ava Owoses. Kukulubelwa kuli, Seas hamano buluya mwana hae wa musizana wa lilimo zepeli ni likweli ze lishumi kasilisimwi nalumezi liňusa ku Immanuel Owoseb, ndatahe Eva, kumutaluseza kuli u bulaile mwana hae wa musizana. Mwa khuta, Seas ya bulela kabunya, nalika kupata sifateho sahae kwa babihi bamakande ni sichaba banebakamuhile kabuňata kuyoteleza mwasimbilikanyi sa ya akalezwa. Bashemi bahae ni balusika nebabonahala kuswaba kwalikezo zahae mi nebatisize cwalo ni mwana hae wa musizana mwa khuta, kono Seas nakupile khuta kuzwisa mwana hae mwa Khuta. Nakenyizwe mwa khuta kakusebelisa munyako wa kwamulaho kumusileleza kwa nyangela. Kakuya kamabasi a Awoseb, nebaize, Ava naswanela kukwanisa lilimo zetalu zakupepwa mabani mabapa ni ndatahe ya nakwanisa lilimo ze 38 zakupepwa lizazi leliswana. Sina haneli lizazi lapili kuipiha fapata a khuta, Seas nasikakupiwa buikalabelo, kono muzekisi wa muuso Paulus Shilongo nahanile kupo yakulitela muzeko kwande atolongo kakutalusa kuli taba ye isali kwa makalelo alipatisiso ni kuli kitaba yetata, kacwalo kusabwa kuli kaswana aikapesa machachani kakusa ipiha kwa khuta nako ya muzeko. Muatuli wa mulao Surita Savage ataluseza Seas kuli utabe asiyezi cwalo mwa sitokisi kufitela lizazi lakuzekwa kwataba ya hae kala 15 Njimwana. Kanako ya cwale wa kona kufitisa kupo kakuňola, kuzekela muzeko wa hae kwande a tolongo. Balikani ni balusika lwa maneku kaufela bataluselize ba New Era kuli bambwetukisizwe kilikezo za Seas ni kumakala lifu la Ava lakubulaiwa ki mahe. “Nelusika itekela kuli taba yecwale kaye ikona kuezahala. Isiyala isali makazo ni kuli hakuzibahali libaka lelitisize cwalo ni kuli napetile cwani kezo ye,” a talusa. Hakuzibahali kuli mabasi amabeli a, ataeza likamani sina habaikabile fahali. ”Yomuhulu ni kufita kwa lubasi lwa Owoses utalusize kuli baswabisizwe kilifu lamwanana ya nalateha. Mulelo wa pulao hausika zibiwa kale.
New Era Reporter
2016-10-03 14:47:12 2 years ago

Be the first to post a comment...