• December 17th, 2018
Login / Register

Pula ya liňungwa isile Bachotto basina maino

World
World

Windhoek Pula ya simbowewe ilutuluzi lituwa zamandu mwa sibaka sanaikahela sa Chotto Lasunda, kusiya mabasi amaňata mwalikayamana lakutokwa mandu. Nihaike kuli pula yamuhezwi kibabaňata, ilutuluzi miyaho yabatu babaňata, kungelela cwalo ni miyaho ya liyanga ni banana babasina mayahae mwa Katima Mulilo. Mueteleli wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu utaluselize ba New Era kuli, liňungwa litatekile kufuka kwa ma 17H00 Lasunda, kwa latelela pula yetuna ni lumunyi. Nihakuli-cwalo babasinyehezwi mandu habasikafumana kale lituso sina monekuezahalezi mwa 2014 pula yetuna hanesinyelize batu babaňataňata mandu abona mwasibaka sesiswana. Mueteleli wa sikiliti unitifalize kuli, liňungwa lilutuluzi lituwa zamandu mwa Chotto. Na ize, katengo kakaokamezi liyanga ni banana babasina maino ni kona nekabile mwamayemo aswana. “Nenizwezi kwateni kuyonyakisisa lisinyehelo. Lichelo laba Foundation ni tente yebakubukananga kuyona banana kukumbela ni yona isinyehile. “Nenizwezi kwa Chotto Lamubulo, ni izofumana bamandu analutuluzwi lituwa basweli kukutiseza lituwa zabona. Lisinyehelo hakizetuna ahulu kono lico zabona nelisinyehile,”kwa talusa Sampofu. U talusize kuli nihaike kuli pula isinyelize batu ni kusiya babamwi basina maino kono sikiliti siamuhezi pula kamazoho amabeli sina naha haishapilwe kilinanga nako yetelele. Hape ukupile bayahi basikiliti sihulu balibaka zanaikahela kubona kuli miyaho yabona ilulezwi handende kakukolisa. “Ye kimamela kuluna kaufela. Kaswana lwa amuhela pula hape, kacwalo bale babana ni mandu asikatiya ni kunela babone kuli batiba-tiba kwateni. Baswanela kuitukiseza,”a eleza. Hakilwamakalelo bayahi ba Chotto kwa Katima Mulilo inze bafenywa ki pula yetuna, sina batu babafitelela 40 nebatibiselizwe mandu abona kwapula mwa 2014. Mwanako yani, mandu amane nawisize kipula yetuna yenetile ni liňungwa mwa sikiliti sa Zambezi. Mwanako yani Katima Mulilo nebeile batu ba 46 famukoloko wa kututiswa. Katengo katolopo nekafile matente ni nzila yakafo sichaba nesitutisezwa teni. Sibaka sesili mabapa ni Zambezi Vocational Training Centre kisenesisebeliswa kututiseza bayahi banebatibiselizwe mandu abona kwa pula.
New Era Reporter
2016-10-10 10:14:40 2 years ago

Be the first to post a comment...