• January 23rd, 2019
Login / Register

Mandu afita fa 187 ayahiwa mwa Katima

Languages
Languages

Katima Mulilo Tolopo ya Katima Mulilo kaswalisano ni kalulo ya bakwamukunda ba Shikuh Investment balelile kuyaha mandu afita fa 187 mwa likweli zelishumi, kazeketa-lizoho ni zetalu (18). Ze neli patuluzwi ki katengo katolopo mwanako ya kubula kutateka musebezi wa kuyaha mandu, kwa Cowboy Ext 21. Tolopo ifille ba Shikuh Investment saanda sakuyaha mandu afita fa 187 abatu balituwelo zeli fahali-hali. Mandu atakalela kamusio ulimumwi kuisa ku wabulalu ni ndu ya motikala kakuya kamayemo a mutu, kacwalo atakalela mwahali aliteko zeli fa N$630 000 kuisa mwa N$790 000. Hanabulela mwanako yakukwalula kalulo ya kuyaha mabani, Mayor wa tolopo ya Katima Mulilo, Georgina Mwiya-Simataa, u ize tolopo itamile luci lwakubona kuli, bayahi bafumana mandu amayemo sakata. “Wo ki mulelo wa zemwi zamilelo yelelilwe ki tolopo ya Katima Mulilo mi lulela kuiponda kuzeňata, kacwalo balipisinisi baluna ni balipulukelo bakupiwa kusebelisana niluna kuzwiseza-pili zwelopili ya tolopo yaluna yekateleha,”a talusa. Mwiya Simataa hape ukupile bayahi kukala kuicahela miyaho yalitina yeinelezi. “Nisebelise nako ye, kukupa ni kususuweza bayahi babaikonela kutateka kuicahela mandu a inelezi alitina. Kubonahala kuli kwatula kono bunde kikuli muyaho aseuyahilwe kiwakuya kuile,”atalusa. Mueteleli wa sikiliti Lawrence Sampofu, yanaliteni kwa kalulo ye, nasusuwelize bayahi kutokolomoha kuikungela mubu wa mayahelo isi kamulao kono kulitela nako yabona hasefitile mi batabe bafumani mayahelo.
New Era Reporter
2016-11-28 11:00:31 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...