• January 21st, 2019
Login / Register

Ba ACC babatisisa za mubu kwa Bukalo

World
World

Katima Mulilo Ba Anti–Corruption Commission (ACC) baungekile lipatisiso kubona kapa na, nekubile nilitaba za bulyanagalino kuba katengo ka munzi wa Bukalo kakufa mubu wa lihekele ze 15 kunyazi ya Charles Siyauya, muinasipula wa katengo ka munzi. Ba Katengo ka Munzi wa Bukalo bafile mubu wo sikabakanywa wa lihekele ze 15 kamali afita fa N$187 000 ku Laurel Estate Development yeluwilwe ki Matilda Kahimbi Jankie nyazi ya Siyauya. Kamo mubu wa lihekele zeswana neulekisizwe fa N$1,2 million kuba Bukalo Academy ni ba Zambezi University. Mwa ngambolo ni ba New Era mwa kweli ya Yenda, Siyauya na ize, hakuna nihaike nako yekana ya na itengile mwa kulekisa mubu, mi nakile aikambusa mwa mukopano nako yakutalimwa zateni, kacwalo ukenile uli twetu sina mbututu yesazozwa fa kupepwa.” Taba ya kuakaleza bulyangalino nebihilwe kuba katengo kakalwanisa litaba za bulyangalino ki muzamaisi wa munzi wa Bukalo, Martin Limbo ya lilimanisizwe fa musebezi swalelele, ya tameleza katengo kamunzi kuba mwalitaba zemasila. U ize taba yakulekiseza mubu nyazi ya muinasipula wa katengo kiyemwi ya litaba zesupa katengo mi kiyetisize lilimaniso ya hae fa musebezi. Yomuhulu wa ACC, Paulus Noa u nitifalize kuli kiniti nonge nefitisizwe kwa ofisi ya hae.”Hanina litaba zakumifa ka butungi kono lisupo liteni zakuli kubatisizwe mwa liakalezo zeo. Kufumanehile mulelo wa kubatisisa. Haiba kufumaneha buniti mwa lipatisiso kaufela lita bonahala,”a talusa. Babali mabapa ni New Era batunguluzi kuli lipatisiso linze lifita kwa mafelelezo.
New Era Reporter
2016-12-12 11:19:34 2 years ago

Be the first to post a comment...