• January 23rd, 2019
Login / Register

Sizo hakikubina feela - Geingob

Languages
Languages

Katima Mulilo Mueteleli wa naha, Hage Geingob u ize, sizo hakikuli kikubina feela kapa kuitenga mwalitaba zakubuisana kono kuiputezi lika zeshutana-shutana zabutokwa zeobasile bokukwaluna. Nafitisize manzwi ao nako ya kubulela kwa likwata zeshutana-shutana zasizo ni za buikezezo zene kamuhile kabuňata kwa Katima Mulilo kuyoitenga kwa mukiti wa silimo wa naha wa sizo ni zabuikezezo wo neungekilwe ki ba liluko latuto, sizo ni zabuikezezo . Hanabulela simubuso kwa mukiti, Labulalu Hage Geingob na tiselize fataba ya kuli bukachenu sizo kikale sifela mwa mishobo yemiňata sina buňata bwabatu sihulu babanyinyani habahupula kuli sizo kikubina feela. “Luhupula kuli sizo ki kubina feela- kubina mihato yemibeli kwa pata, muhato kwamulaho zeo kizona zeluhupula kuli kona sizo. Kono sizo si-iputezi lika zamifutafuta zecwale ka matangu, kuswanisa, kuňola mikanga, kubeya zemwi zeňata zeli zasizo, kacwalo kizeňata zelusa ezi zeli zasizo,”kwa tiiseza Geingob. Nihakulicwalo, atalusa ali, lizo zeshutana haliswaneli kukauhanya bayahi ba Namibia kono baswanela kusebelisa zibo ya lizo zeshutana-shutana kuswalisana ni kulwanisa sibi saketululo ya mubala ni mushobo. “Hakuna fosahalo yelikwateni kuba wa sikwata sa mushobo ufi kamba ufi, kono ki mafosisa fela haluikaula kakuiketulula ka mushobo. Kanti ketululo ya mushobo ki sikamani? Ki hauna nimuhupulo wakuli ki mushobo wa hao feela woli wa ngana kufita yemimwi. Kinto yeswana ni kwa basilelezi baka. Haniswaneli kuba ni muhupulo wa kukantelwa ki bamushobo waka feela kuli kibona beni sepa feela. Haluba nimihupulo yecwalo, selusebelisa ketululo ya mushobo yeo luswanela kulwanisa kamolukonela kaufela,”kwa talusa mueteleli wa naha. Mukiti wa bu 21 mwa naha wa silimo kaza sizo ni buikezezo, neungekilwe kakusebelisa toho ya taba yeli, Sizo Sakuyola: Kubukeleza sizo saluna,” nekuputahanezi bamileko ni liponiso babafitelela 1500 kuzwelela likiliti ze 14 zanaha kuyobapaza sifumu sa naha mwa bucaziba bobushutana-shutana. Hana bulelala kwa kezahalo yeswana, likwambuyu wa liluko Latuto, Sizo ni Zabuikezezo, Katrina Hanse-Himarwa u ize, Namibia ikabela lizo kuzwelela kubo kuku abo kukwaluna. “Butokwa bwa ‘sizo sakuyola, haki sizo fela kabusona, kono kisifumu sa zibo ni liseli lelishimbululwa kuzwa kwa masika kuya masika. A ekeza ali, “kuli sizo saluna sibe sizo sesipila, siswanela kuba ni tuso kwa sichaba ni kusisebelisa nako kaufela ni kuituta sona kuzwelela mwa sichaba ni mwa masika kuya masika- ki kalibaka leo mukiti wo wa silimo ki wa butokwa.”
New Era Reporter
2016-12-12 11:23:10 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...