• November 21st, 2018
Login / Register

Nyakisiso ya mayemo alinanga mwa Zambezi


Windhoek Mueteleli wa katengo kasikiliti sa Zambezi Regiona Ndopu-Lubinda u ize kuli, nihaike kuli naha iamuhezi lufafazani lwapula lisundanyana zefelile, linanga lisasweli kuipa maata. Mwakubuzakiwa lipuzo ki ba New Era malobanyana, na ize, bayahi ba sikiliti sa Zambezi bapatehile kulima masimu abona kalibaka lapula yeba amuhezi cwanuňu fa. Kono u ize, sikiliti  sikabe sinyakisisze mayemo alinanga  ni lisinyehelo zeo libile teni kwa mafelo akutulo unumwaha.  Linanga mwa sikiliti sa Zambezi litisize kuekezaha kwa likezo zakuleka bupi bwambonyi kanzila ya kwamukunda kuzwelela Zambia kalibaka lakuli buchipile kububapanya ni bwamwahali anaha. Kasaka kabupi bwa Zambia ka 25 kg, kaleka 80 kwacha iliyona N$137 kamashelenyi a Namibia, kacwalo kalekiswa N$200 hasekakenisizwe mwa naha isi kamulao, bo bufumaneha kuli buchipile kubapanya ni bupi bwa mwanaha bobuleka N$250..  Kakuya kayena, batu babasweli kulima batabe bakutuzi mwa Lungu ni Kandao. Kacwalo hakuna selukutuzi kanako yacwale. Mayemo alinanga asazwe-lapili kufitela nako ya kutulo. Ki nako yeo lutabe lutalusize kapa luna ni kutulo sakata kapa cwani.  Kacwale sichaba sisali mwa linaneho za linanga zeo lufumana kuzwelela kwa ofisi ya ngambela wa naha,”kwa talusa Ndopu-Lubinda. Mungendenge wa kuhola lico zalinanga neufwekile mwa Lyatamani ňohola kono nako neshangezwi kuisa Sikulu kamashelenyi afita fa N$90 million. Kuzwateni muuso neushangezi labubeli kuisa mungendenge wa kufa lico zalinanga kuzwa Muyana 2016 kuisa Lyatamani 2017 fa mali afita fa N$600 million. Ndopu –Lubinda utiselize kuli, ye kiyona nako yebabata batu baluna lico kakuli batokwa maata. Haukoni kulima haiba ushwile tala. Naha ishapilwe kilinanga lilimo zetalu, mayemo ahapelelize balimi kufukuza mitapi yabona, mi sichaba sikeni mwabutata bwakutokwa lico.. Mwa Mbuwana silimo sesifelile, mueteleli wa naha Hage Geingob natumusize mayemo aputako akulumelela lituso kubao bataselizwe kilinanga. Kakubata kufepa sichaba, muuso upatehile mwamungendenge wa linanga kusebelisa mali afita fa N$600 million kuzwa Lungu 2015 kuisa Lyatamani 2016. Kilwabubeli, mwalilimo zetalu muuso inze utumusa mayemo aputako. Mwa 2013, muetelei sapili Hifikepunye Pohamba natumusize mayemo aputako kakutalusa kuli limunanu zefitelela 4000 nelishwile kwa linanga  ni kuli batu ba 300 000 neba taselizwe kilinanga
New Era Reporter
2017-01-09 10:20:42 1 years ago

Be the first to post a comment...