• October 19th, 2018
Login / Register

Halusebeze hamoho – Geingob

Languages
Languages

Windhoek President Hage Geingob utaluselize makwambuyu kuikambusa mwakuipeya mwamayemo akuli baluwile makolo abona, sina habali kwateni kusebeleza bana ba Namibia. “Nesemuniutwile inzenitalusa kuli muuso waka? Batili, libaka kilakuli hanisikaluwa muuso. Ki muuso wa Namibia, wa bana ba Namibia,”kwa talusa Geingob mwanako ya mukopano wasilimo wa babeleki ba ofisi ya mueteleli wa naha Lamubulo. U talusize kuli babeleki babamwi nebalwanela libaka, kamo ndu ya Namibia iswanela kususuweza kusebelisana hamoho kamoya omunde. “Luswanela kuipeya mwamayemo abutokwa ni busepahali mwameto asicaba hala naha ni kwande amiseto.” Mueteleli wa naha uize, misebelezo ya muuso hamoho-cwalo nitutengo twakwamukunda nesi-yeminde, kacwalo kikwabutokwa kuchinca. “Batu babamwi haba-ambolisani mwama ofisi abona. Luswanela kuba nimikwa yeminde mwahali kuluna ili-kuli lukone kuzamaisa, kubuluka ni kutisa mikwa yetisa miselo yeminde, yabutokwa kwasicaba.” Geingob utaluselize babeleki bahae kuli, mulelo wa bona ki wa kubupa pono ya naha kusupeza mutala, kubupa naha ka-kusebeza katata ya mukusi, kuitombola, kuyema hamoho, kuba nibuikalabelo, buniti ni busepahali.
2017-03-06 10:00:37 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...