• October 18th, 2018
Login / Register

Pula itibisa likiliti Zamutulo


Kunela kwa pula yetuna mwa likiliti Zamutulo kuzwa lihola Lazabulalu kutisize tyanganyeho kwatuto mwalikolo zeňata za sikiliti sa Ohangwena ni Omusati kuli mane bana balikolo nebaipiha kakuliyeha kamo babamwi kubona nebapalezwi kuya kwa likolo bakeňi samunda wa mezi apula ana-bile amaňata ahulu. Kwa sikolo sa Eengwena Primary mwa silalanda sa sikiliti sa Omusati, palo ya bana balikolo mwa ndu ni ndu ya malutelo nesafiteleli lishumi, mi kuakalezwa kuli kululuha kwamezi kutamehile kuyamwahalimu haiba inze izwela-pili kuzuluha. Baluti fasikolo baize, sikolo sipotolohilwe ki mezi, mukwa otisize ahulu butata kwabana balikolo babaňata basikolo salitopa zakwatasi kukona kufita kwalikolo zabona. Oshikango mwa sikiliti sa Ohangwena kiyehozi pula yeňata ahulu yefita fa 94 mm kamo Oshakati mwa sikiliti sa Oshana niyona ifumani pula yefita fa 44 mm mwa lizazi lamafelelezo akweli. Kukena sikolo kwa banana ba limbwitamamina babaitukiseza kutateka likolo ni basitopa sa makalelo nekulilimanisizwe kufitela Labutanu lelifelile. Nihakuli-cwalo, sikolo nesilela kulilimanisa kukena sikolo kwabanana balitopa zabo grade1 ni 2 kufitela mezi akutela fafasi.
2017-03-06 10:02:51 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...