• October 24th, 2018
Login / Register

Baba-akalezwa kuiponda mwalitaba zakutuba mandu batamilwe


Mubihi wa ofisi Windhoek-Sikwata sa baana babane, baba-akalezwa kuba basikwata sesisupiwa mwalitaba zakutuba ni kuuzweza batu kakubaswalela litobolo ni kupamula makadi akwalipanka mwa bayahi ba Windhoek nebatamilwe Labulalu kuzwa fakukunupana ni mapokola batolopo ya Windhoek. Baana babane nebatamilwe habamano feza kuuzweza bana basikolo satuto yepahami sa Namibia University of Science and Technology (NUST kabukuswani) mafoni abona kakubasupa tipa. Ba sipokola sa Muleneńi wa Windhoek batamile limotikala zetalu zamufuta wa Polo Volkswagen zebasebelisa mwalikezo zabubangoki. Limotikala zamufuta wa polo lifumaneha kuli kizamizwale kapa bao basebelisana ni bona. Motikala yemwi kiya nyazi ya lilengwami lelimwi. Mapokola basasweli kubatisisa yemwi yamufuta wa Toyota Etios yenesebelisizwe mwabubangoki. Sikwata sesizibahala ka “Golgota Boys sietelezwi ki Sakeus Amatela, wa lilimo ze 31 zakupepwa, yo hape uzibahala kalibizo ‘la Kablue’. Una nimizeko ye lishumi kayemine yatalimani niyona. Kakuya kalipiho zasipokola, Amatela utalimani ni litaba zeketalizoho kazene zabusholi, ilimwi ki yakuzwa kakusupa tobolo, ilimwi ya kubata kubulaya, zepeli zakutuba mandu, ni yemwi yabusholi bwamotikala. Amatela hape una nitaba ya bulengwami ni kusinyasinya libyana zabatu. Litaba zahae lizwelela mwa 2009 kutisa bukachenu le. Yomuhulu wa sipokola, Chief Abraham Kanime u ize kuli, libiki zetalu zesanzofela nekuna nilikezo zabusholi ni kuzwa limotikala zenesweli kuezahala mwa Windhoek.”Lusebelize katata kusebelisa liano leluna nilona kukona kutungulula libangoki zeo. Ki likwata zetalu mi zepeli kuzona zasebelisana,”kwa talusa Kanime, kakuekeza kuli buńata bwalikezo zabubangoki nekusebeliswa limotilaka za lipolo. Kanime u ize, likwata zalibangoki nelitalimani ahulu ni libaka zecwale ka mutulo wa Windhoek mwa likomponi zecwale ka Rockcrest, Hochland Park, Pioneers Park, Academia, Windhoek West,  Windhoek North and ni Dorado Park. Kanime ufile musula wakuli mazazi ni nako ya libangoki litabe lifitile. “Likwata ze zasabisa kacwalo basebelisa nako habaifumana, babamwi kubona ki bakupamula makadi akwa lipanka. Toyota Etio ikeni malengo, lwaziba kosinzi sibangoki. Usali teni mwa Windhoek, mi kubutokwa kuli aipihe kwa mapokola yena muńi,”kwa talusa Kanime. “Zebaswanela kulemuha libangoki kisakuli, luinzi nibona kono kimukwa wa kuli haluiponelwi feela,”kwa talusa Kanime.
2017-05-22 11:58:02 1 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...