• November 13th, 2018
Login / Register

Kuitwala kwababanca kuńatafezi ahulu mwalikolo

Languages
Languages

Obrein Simasiku Omeyantalala-Buńata bwa baituti ni basizana babanyinyani babapila mwalibaka zamatakanyani kibabali mwakakwachi kakuitwala basafokola kalibaka lakuli habafumani hande zibo yazabumaswe bwakuitahanela kuitenga mwalikezo zakusomana basafokola. Mayemo amamwi atiswa kibashemi babasina kalulo yakupeta mwabupilo bwabana babona hamohocwalo nimukwa wakupila mwabufuzana. A kiona mayemo afumaneha kwa Omeyantalala Combined School kafoo kuitwala kwababanca kuitimbile milala nihaike kutaluswa kuli, unumwaha palo ikutezi ahulu fafasi kubapanya nililimo zakwamulaho. Yomuhulu wa sikolo swalelele Saima Ihonya uize, kibababeli fela basizana basitopa sa Grade 9 babaitwezi silimo se. Ihonya nasakoni kufa palo kamukana yabanana banebaitwezi kuzwelela lilimo zakwamulaho kalibaka lakuli kiyomunca fasikolo yatile unumwaha. “Nenitaluselizwe kuli, lilimo zakwamulaho mayemo nalimaswe kono bukachenu sekuli mbubombubo kalibaka labaluti babakalile kushimba mutiyo wa kulika kueleza bana balikolo hamoho ni bashemi babona kuamana ni kuńatafala kwakuitwala kubonaluleya fasikolo. Mwanasikolo wa sitopa sa Grade 9 ulibelezwi kupepa mbututtu wa bubeli mwahali alilimo zetalu sina hakubulelwa kuli nasakile aba nimwana wapili hanali mwa Grade 7. “Mayemo amamwi atiswa kikusaikopanya sina banana hakusina sebaziba kwande akutaha feela kwasikolo ni kuya kwamahae abona kuyopateha ni misebezi yamwamalapa. “Sabona kikukomoka fela hababona limotikala zeńata sina kachenu. Mayemo acwale kaona ao, atisa kuli bawele mwamisima kabunolo mi baana mwasichaba bafumana linzila zakukona kubaputelela kabunolo,”kwatalusa Ihonya hanabulela kwa mukiti wa kufa mipuzo kwasibaka satuto sa Onkumbula Circuit. “Bashemi baswanela kusupiwa mafosisa kalibaka lakuli habaipondi mwabukamuso bwabana babona. Hababasikululi nikubafa sikuka. Habana pono yamilelo yabukamuso bwabona kaseo babata kuyoba teni - sabona kikutaha fela kwasikolo. Musebezi fela obaziba kiwakuba imutongo kapa kusebeza mwamalapa,” kwatalusa Ihonya.
New Era Reporter
2017-07-17 12:53:27 1 years ago

Be the first to post a comment...