New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A kwata omwana koonkondo

A kwata omwana koonkondo

2022-10-31  Victoria Kaapanda

A kwata omwana koonkondo

Opolosi moshitopolwa shaShikoto oyi li metifa okukonakona oshipotha shokanona komimvo 9 hoka anuwa ka kwatwa koonkondo komulumentu omumwayina gwa yina.

Sha ikolelela kepeko lyopolisi lyiiningwanima ya holoka mehuliloshiwike, oshiningwanima shoka osha holoka momudhingoloko gwOmuthiya momukunda Okankuzi.

Otaku hokololwa kutya oshiningwanima osha holoka momasiku ga yooloka momwedhi gOkotomba.

Opolisi oya ti naku fekelwa  ina mangwa po natango. 

Shika osha holoka ashike omwedhi gumwe gwa piti po sho okanona komimvo hamano anuwa ka kwatwa kokanona komimvo 14.

Otaku hokololwa kutya okanona hoka ka kala noku kwata okanona okakwawo koonkondo, oke li miikaha yaakuluntu omanga opolisi tayi konakona oshiningwanima shoka.

Sha ikolelela kepeko lyopolisi, oshiningwanima shoka osha holoka momukununda Onankali momundhingoloko Okatope. 

Otaku hokololwa kutya aanona mboka oya valwa kaakulutu oye ye li mekwatathano lopahole , ano inaya pambathana.

Opolisi oya ti, okanona hoka nuwa oka kala noku kwatwa koonkondo okuza muJuli nuumvo no ka li keshiningilwa iikando oyindji.

Ta yiti, anuwa okali ka kala haka kwatwa koonkondo aluhe aakuluntu ya zimo megumbo. 

Tayi ti, okanona hoka anuwa oka li ka mbandamekwa kutya ngele okeshi popi otaka ndhengwa. 

Shoka natango osha holoka ashike omasiku omashona sho omukulupe gomimvo 79, a li akwatwa koonkondo komumati gomimvo 25, omanga inaaya yugwa oshimaliwa N$300.

Oshiningwanima shoka okwa li sha holoka momukunda Onashitendo momudhingoloko goTsandi, moMusati.  vkaapanda@nepc.com.na


2022-10-31  Victoria Kaapanda

Share on social media