New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aalongwa ye vule po100 monooli ya kwatwa koCovid-19

Aalongwa ye vule po100 monooli ya kwatwa koCovid-19

2021-02-18  Victoria Kaapanda

Aalongwa ye vule po100 monooli ya kwatwa koCovid-19

Alongwa ye li 108 oya kwatwa komukithi gwoCovid-19 monooli kiitopolwa Oshikoto, Oshana oshowo Omusati.
Aalongwa   mboka oye li 33 yokosikola Uukule, 26 oyoko sekundo-sikola Haudano, 14 yokosikola Gabriel Taapopi oshowo ye li 15 yokoosikola dhilwe monooli.

Minista gwuundjolowele nonkalo nawa Kalumbi Shangula okwa ti, aalongi ye li yatano oshowo aanilonga mendiki lyuuministeli wuundjolowele ye li yatatu, nayo oya kwatwa koCovid-19.
“Nonando omwaalu gwaantu taya aluka ogu li poopelesenta 94, aantu ya kolekwa yena omukithi gwocorona oshilongo ashihe oye li 1 604, “ Shangula ta ti ngaaka.

Ta popi ta ti, aantu yevule po114 oye li miipangelo naantu ye li 13 yo muyo oye li kiifudhitho.
Omwaalu ngoka ohagu ende tagu lunduluka esiku kehe oshoka kehe mesiku otamu kwatwa aantu nenge taya aluka,” ta ti ngaaka.
“Aantu ye li yatatu oya si kiitopolwa Erongo oshowo Karas mboka ya tula omwaalu gwaantu yahuliha kocorona ye li 392,” ta ti ngaaka.
Minista natango okwa popi ta ti, oku za esiku lyotango omukithi ngoka gwa ponokele moNamibia, aantu ya konaakonwa, taya fekelwa omukithi gwoCovid-19 oye li 285 452 ayehe kumwe.

Ta ti aantu ye li 33 708 oya li ya ikalekelwa omanga ye li 31 839 ya li ya aluka. 
Shangula okwa ti ngaashingeyi aantu ye na omukiinti gwocorona oye li 1 809 moNamibia.
“Otandi tsikile okukumagidha oshigwana shi tsikile okugwanitha po nokulongitha iikeelelitho, okushonopeka oshowo okukeelela omukihi gwoCovid-19,” ta kumagidha.

Shangula okwa ti, omukithi omo gu li mokati koshigwana, onkene oshigwana nashi simaneke okuzala uumasika momahala gaayehe oshowo okwiiyoga koonyala ethimbo alihe.


2021-02-18  Victoria Kaapanda

Share on social media