New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aanona 10 ya valelwa moNamibia anuwa ya tindilwa uuthemba

Aanona 10 ya valelwa moNamibia anuwa ya tindilwa uuthemba

2021-03-11  Victoria Kaapanda

Aanona 10 ya valelwa moNamibia anuwa ya tindilwa uuthemba

Wendelino Haiyambo 55, ngoka e ya moNamibia oomvula 35 dha piti okuza koAngola okwa ti, sigo onena ina mona uuthemba waNamibia.

Haiyambo okwa li eya  pamwe nomukulukadhi gwe moNamibia okuza koAngola.

MoNamibia oya valele mo uunona wu li omulongo mboka anuwa sigo onena wa tindilwa uuthemba waNambia, nonando ope na oombapila dhaza kumwene gwomukunda gwawo tadhi ulike kutya omo shili wa valelwa.

Haiyambo oha zi molukanda Omashaka mOndangwa.

“Onda kambadhala oku mona omauthemba ihe, onda hulile muunyengwi. Ka pe na mpoka inaa ndi thika, ihe ohandi shunithwa ko ashike. Uunona wandje owa koka, ihe ita vulu okutsikila oosikola oshoka kau na uuthemba,” Haiyambo ta ti ngaaka.

Ta ti, okwa li a yi tango kombelewa yaKansela gwawo, e ta tumwa koombelewa dhiikwameni hoka natango a ka tumwa koombelewakaleli po dhAngola.

“Koombelewa dhAngola natango ka kwa li nda mono ekwatho. Okwa li ya tumu ndje kOndjiva anuwa ndika tale oomapila dho ntumba ashike hoka ondaka lombwelwa kutya oombapila dhoka odha pwa po,” ta hokolola.

Haiyambo ta ti, ke na nando iiyemo yasha, omukulukadhi gwe ngoka kwa li ha nyangadhala mpeya naa mpeya, okwa kwatwa kuunkundi, onkene onkalo oye mu dhigupalele.

“Ondi li muupyakadhi, otandi mono iihuna, kandishi kutya nandi ninge ngiini. Aanona yandje otaya lala nondjala ngele inandi mona iilonga yokoonyala nena nomboloto kape na sha,” ta ti ngaaka.

Omukadhona gwandje okwa piti ondondo 12 niitsa 32, ihe ina vula okuninga omayindilo kiiputudhilo yopombanda oshoka ke na sha uuthemba waNamibia.

“Uunona wandje awuhe wuli 10, ka pena nando ogumwe e na uuthemba, onkene ka pe na ngoka ha mono iimaliwa yaanona yeli moluhe po,” ta popi ngaaka.

Kansela gwoshikandjohogololo shaNdangwa Ronny Negonga ka kwa li ta monika okupitila pa ngodhi ethimbo ndyoka, opo a tye ko sha.

Omupopiliko muuministeli wuuthike pamwe nonkalo yaanona Lukas Haufiku okwa ti, uuministeli wawo itawu vulu okwiidhopa mo manga, inaa wu pewa epitikilo kuuministeli wokugandja uuthemba moshilongo.

“Otandi kumagidha opo ya shuna koombelewa dhoku gandja uuthemba noombapila adhihe dhoka tadhi ulike kutya oya kala moNamibia oomvula adhihe dhoka. Uuministeli wetu otawu vulu okukwathela ashike konima ngele ya ya mukulwa koombelewa hoka,” Haufiku ta popi ngaaka.


2021-03-11  Victoria Kaapanda

Share on social media