New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aapolisi ya mangwa molwombumbo mOshakati

Aapolisi ya mangwa molwombumbo mOshakati

2022-09-27  Victoria Kaapanda

Aapolisi ya mangwa molwombumbo mOshakati

Aapolisi yaali, omulumentu nomukiintu oya mangwa po sho ya li ya tambula oshimaliwa opo ya longe iilonga yuulingilingi mOshakati.

Sha ikolelela komugandji gomauyelele gopolisi moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo, aapolisi mboka oya mangwa po Etine lya zi ko.

Otaku hokololwa kutya omulumentu gwomimvo 43 oha longele mosasiona yaShakati omanga omukiintu gomimvo 33 ha longele koshikondo shoCriminal Investigating Unit(CIU).

Aapolisi mboka anuwa okwa li ya pewa N$1700 tango omanga inaya ka gwedhelwa ko N$1000 sho ya shanga  olopota yoshiponga shohauto iifundja, kutya ohauto okwa li tayi hingwa komuntu gumwe i ili pethimbo  ya ningi oshiponga.

Aapolisi mboka oya tegelelwa ya holoke mompangu oshiwike shika.

Moshiningwanima shimwe inaashi faathana, opolisi moshitopolwa ShaShikoto oyi li molukongo lwomulumentu gwomimvo inaandhi shiwika sho a tsu kuume ke komiihole sigo omeso.

Sha ikolela komugandji gomauyelele gopolisi moshitopolwa shaShikoto Ellen Nehale, oshiningwanima shoka osha holoka  momukunda Onaame Osoondaha ya ziko.

Otaku hokololwa kutya omukiintu ngoka gwomimvo 42 okwa li a tsuwa komuholike gwe noshinima sha honga kohi yegundji, shoka kaashi shiwike kutya oshike.

Nehale okwa ti, shoka sha li sha eta enyenyeto opo omukiintu ngoka a tsuwe inashi tseyika natango.

Otaku hokololwa kutya omukiintu ngoka okwa li a ponokelwa pethimbo kwa li ta ende ta zi kuundunda womanwino tau ithanwa Onakandjangi.

Ta ti, omukiintu ngoka nonando a li a adhika ta kondjo nomwenyo, okwa li a hulitha konima yokathimbo sho a tsuwa.

Nakufekelwa okwa matuka po.

Opolisi oyi li molukongo lwomulumentu ngoka, naangoka e na uuyele ota indilwa opo a lopotele opolisi yi li popepi naye, opo omufekelwa ngoka a mangwe.

vkaapanda@nepc.com.na

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2022-09-27  Victoria Kaapanda

Share on social media