New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Baba fitelela 400 000 banuhiwa kusaba ni lico

Baba fitelela 400 000 banuhiwa kusaba ni lico

2021-03-15  Maihapa Ndjavera

Baba fitelela 400 000 banuhiwa kusaba ni lico

Piho kuzwelela kwakatengo kakabona zalico ni njimo mwalifasi (FAO) mwakweli ya Liatamani, ibulela kuli bayahi banaha Namibia baba fitelela likiti ze myanda yemine banuhiwa kuli habana hande lico, mi baka tokwa tuso mwahala kweli ya Yenda 2020 ni Liatamani 2021. 

Katengo ka FAO kabulela kuli naha Namibia kiyeñwi yalinaha ze 45 zetokwa tuso ya lico. 

“Nihaike lico liteñi kabuñata, butata bwa butuku bwa Korona, hala lituwelo ni kulatehelwa ki misebezi, itisize kuli mabasi atokwe lico,” kubaleha piho.

Ponahalo ya lico mwalinaha za Botswana, Eswatini, Lesotho ni Namibia, kaufela linaha zeleka lico za bubeke kwanda naha ibonahala hande bakeñisa pula yende yene bile teñi. Mwanaha South Africa kukutela fafasi mwalikweli zepeli kutisize kuli liteko za mbonyi linanuhe ka 20% mwakweli ya Sope. 

Mwalinaha ze itinga fakuleka kwanda naha piho ibulela kuli Botswana, eSwatini ni Namibia ili zeleka hahulu bubeke mwanaha South Africa, neliboni teko yabuki bwa mbonyi ilikanelezi kwamafelo asilimo sa 2020, kono nepahami haibapanywa ni lilimo za kwamulaho.

Muzamaisi youmuhulu mwaliluko la njimo Percy Misika, naize piho iama nako yekala kweli ya Yenda 2020, ili nako yene ilibelezwi kuba ya kutulo ya lico za silimo sa 2019/2020, zene linuhiwa kuto fela mwa kweli ya Liatamani 2021. 

Ili kweli yengiwa kuba makalo akutulo alico zene limilwe mwasilimo sa 2020/2021. 

“Hala zene ezizwe kutusa balimi mwakulima, kucala ni kutahulela, hamoho cwalo ni kufiwa lipeu, ni kulima sinca masimu amatuna, kuekeza kwapula yende yene amuhezwi mwalibaka mokulimiwa lico mwanaha, kuna ni sepo yakuli mone kubihilwe kuli hakuna kuba hande ni lico mayemo aka mbweshafala.


2021-03-15  Maihapa Ndjavera

Share on social media