New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babakungulezwi kwatuko bafumana neulo

Babakungulezwi kwatuko bafumana neulo

2022-10-03  Aron Mushaukwa

Babakungulezwi kwatuko bafumana neulo

Lubasi lwabamashumi aketalizo ka alimuñwi ili bamushobo wamaSan babafumaneha kwamunzi waKyarasen mabapa ni Wayawaya, mwasilalanda sa Kasheshe, nebafumani neulo yalikomu ni lisebeliso za njimo. Hala neulo neli mapulu aketalizoho, litole zetalu, macokwe amabeli ni likekele zepeli zamasheleñi alikana N$48 000. Neulo nefumanwi kaofesi ya katengo kasikiliti, kaswalisano ni ofesi ya Silalanda sa Sibbinda, mwatasa purojekiti yebona zakutusa lipisinisinyana. Kanako yakufa neulo muyemeli wasilalanda sa Sibbinda Mickey Lukaezi naize kasamulaho akuina ni katengo kakayemela lilao mwasilalanda (CDC), lubasi nelukile lwa lemuhiwa kuli lufumane neulo.

“Nelu inzi niba CDC seluba bulelela kuli luna ni batu bane bakungulezwi kwatuko, belusa kungulela kwatuko ni kacenu le, ili babasafumani liswanelo zabona. Mi neli kuli halukakala purojekiti yapili lukone kuifa bona,” nekubulezi Lukaezi. Nasusuelize hape bane bafumani neulo kuisebelisa kaswanelo. Induna wasilalo niyena nasusuelize lubasi kubabalela likomu nikubona kuli lilekelwa milyani. “Likomu kizamina, halina kukuta koliyozwa. Sesika ezahala kaufela kuzona seli mwatoho yamina ni banabamina,” nekubulezi Induna. Lubasi nelu itumezi kwaneulo kakubulela kuli nelu iamuhezi kamazoho amabeli, mi ika bapala kalulo yetuna kulu imulula mwabubotana.


2022-10-03  Aron Mushaukwa

Share on social media