New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babane batamelwa nama yakokoñu

Babane batamelwa nama yakokoñu

2022-11-14  John Muyamba

Babane batamelwa nama yakokoñu

Mapokola mwasikiliti sa Zambezi nebatamile babakulubelwa babane, mwalikezahalo zepeli zeshelana, kakufumanwa ni nama yakokoñu ni litobolo ni malumo. Mwa Katima Mulilo nebatamile muuna walilimo zemashumi amalalu kazeketalizoho kakuzuma folofolo yanaheñi yesilelelizwe (kokoñu), kasamulaho nafumanwi ni nama ni litobolo ni malumo. Muzumi isi kamualo yakulubelwa nailo tamelwa kwamunzi waChisao, mwasilalo sa Mutikitila mwasikiliti sa Zambezi. 

Natamilwe kasamulaho akubihelwa kisicaba. “Kasamulaho amuseco, nelufumani nama yakokoñu mwandu yamalumahe. Nebulukilwe mwalibatisezo leli tungile. Nama nepumakilwe mwatubindibindi nikubakanwa mwalipepa,” nekubulezi mapokola. Toho yakokoñu ni litaku zakwapili ni kwamulaho ni zona neli fumanwi. “Tobolo ni malumo alishumi ka’lobapeli, yena ni sihoho ni sikuzisa neli ingilwe. Teko yakokoñu kiN$9 950. Yakulubelwa nalibelezwi kubonahala mwakhuta. 

Mwakezahalo yeswana, mapokola mwa Katima Mulilo nebatamile babakulubelwa kuba bazumi isi kamulao babalalu kakuzuma folofolo yesilelelizwe, ili kokoñu ni bona. Bayahi banaha Namibia babalalu nebafumanwi ni nama basina liñolo, nikulonga nama yanaheñi basina liñolo Lapelekelo viki yefelile kanako ya 08h00, kwakomponi ya Mavuluma yapili.”Babakulubelwa babana nililimo ze 27, 31 ni 36 nebatamilwe kasamulao akubihelwa kisicaba kuli nebalekisa nama yanaheñi basina liñolo. Nebafumanezwi nama kasamulaho amuseco mi nebalibelezwi kubonahala mwakhuta,” nekubulezi mapokola.


2022-11-14  John Muyamba

Share on social media