New Era Newspaper

Header ads
Icon Collap
...
Home / Babasiezi bana ni kuikalabela mwataba ya bukwenuheli

Babasiezi bana ni kuikalabela mwataba ya bukwenuheli

2021-03-29  Roland Routh

Babasiezi bana ni kuikalabela mwataba ya bukwenuheli
Top of a Page

Mulelo wakuli taba yabona ifeliswe one utisizwe kibasupile babasiezi babanyazwa kabukwenuheli, ili yese ingile lilimolimo mwalitaba zanaha Namibia, nohanilwe ki muatuli swalelele mwakhuta yepahami Petrus Unengu viki yefelile. Muatuli nalaezi kuli Progress Kenyoka Mununa walilimo ze 59, Shine Samulandela walilimo ze 52, Manuel Manepelo Makendano walilimo ze 66, Alex Sinjabata Mushakwa walilimo ze 55, Diamond Samunzala Salufu walilimo ze 58, Fredrick Isaka Ntambila walilimo ze 54 ni John Mazila Tembwe walilimo ze 51 bana ni  taba yebana ni kuikalabela.

Hoster Simasiku Ntombo nalukuluzwi kasamulaho khuta yetuna nefumani kuli nailo swalwa isi kamulao mwanaha Botswana kimapokola. Sapili nebafumanwi mulatu ni kulengiwa lilimo zemashumi amalalu kuisa kuze mashumi amalalu kazepeli kinyadi muatuli John Manyarara kasilimo sa 2007. Kono kufumanwa mulatu ni kulengiwa mwasitokisi kwabona nekubeezwi kwatuko ki khuta yetuna mwasilimo sa 2013, nikufa taelo yakuli taba ikale sinca fapila muatuli yomunca. Babanyazwa basupile nebatamilwe mwahala Sikulu 2002 ni Ñulule 2003, mi base babile mwasitokisi lilimo zefelile ze 19.

Banyaziwa kuba ni kabelo mwamulelo wakubata kutula muuso wanaha Namibia, mwasikiliti sene sizibahala sapili ka Caprivi mwahala Muimunene 1998 ni Ñulule 2003. Batalimani ni milatu yecwale kabukwenuheli, bubulai, kubata kubulaya, kubata kukeyula, kutisa bubangoki mwahala sicaba ni kuleka litobolo isi kamulao. Mwakatulo yahae Unengu naize kuna ni bupaki bobutuna fapila khuta kubafumana mulatu. “Kanzila yeñwi bazekisi bamuuso nebafumani bupaki bwa ku mi beya milatu, kwanda mulatu wabubulai ili one ni fumani kuli yanyazwa wapili ni wabubeli habana mulatu.” 

Muatuli naize bazekisi bamuuso nebapalwezi kufumana bupaki sakata kuli Munuma ni Samulandela neba bile ni kabelo mwalifu la Victor Falali, kacwalo balukela kufiwa kolo yakusa fumanwa mulatu, kacwalo nabeezi kwatuko milatu yene banyaziwa kayona. Kono naize kaufela bona neba bile ni kabelo mwakubata kupuma sikiliti sa Caprivi (Zambezi cwale) kwanaha Namibia. 

Naize bupaki bubonisa kuli hakuna yana hapelelizwe, kacwalo bana ni taba ya kuikalabela. Babanyazwa baka kutela mwakhuta la 12 Sikulu mi basiala mwasitokisi sesituna sa Windoko. Ilse Aggenbach Ni Gorg Neves neba yemela babanyazwa, mi muzekisi wamuuso neli Lourens Campher.


2021-03-29  Roland Routh

Share on social media
Bottom of a page