New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babi ukazekiswa anosi mwataba ya kubusha

Babi ukazekiswa anosi mwataba ya kubusha

2021-02-01  Maria Amakali

Babi ukazekiswa anosi mwataba ya kubusha

Yomuhulu wa bazekisi Martha Imalwa uiketezi kuzekisa feela yaipiza mupolofita Jackson Babi, mwakukulubelwa kuli nabata kubusha babatisisi bataba yahae ñohola, kasamulaho akutamiwa kwahae kamulatu wakufumanwa ni manaka amabeli asembele, tobolo ni malumo asina liñolo. Babi sapili nanyaziwa hamoho ni Ananias Ananias ñohola, kono muzekisi yomuhulu uketile kusa zekisa Ananias kamulatu wo, bakeñisa kutokwa bupaki sakata. Muzekisi wa muuso Precious Matali naize muzekisi yomuhulu nakupile bazekisi kulukisa milatu yemilalu ya Babi yeli mwakhuta kuli ange keto.

Ananias ni babi nebatalimani ni milatu yakubata kubusha babatisisi bataba yabona kakubafa N$13 000. Kanako ya taba mwakhuta viki yefelile, muatuli yomunyinyani Linus Samunzala nazwisize milatu ya Ananias ni kufa taelo yakuli alukululwe mwasitokisi. Babi mwataba yahae yabubeli unyazwa hamoho ni Frizans Naululu Dumeni. Nebatamilwe mwakweli ya Kandao mi bawela mwasikwata sene sifumanwi ni manaka asembele. Lipiho za sipokola libulela kuli kanako ye bafumanwa mwasikwata sa balobapeli nekuna ni membala wa sipokola sesi ketahani. 

Bazekisi balimba yanyazwa milatu ya kufumanwa ni manaka amabeli asembele, kwandu ya Babi mwa Kleine Kuppe mwa Windoko la 26 ni 27 Kandao. Ku akalezwa kuli manaka awo anungahanwa kwapulao ya liembele zepeli zene fumanwi lishwile lisina manaka, mwasilalanda sa Gobabis mwakweli ya Kandao. Lipiho za khuta libulela kuli Babi una nitaba yabulalu mwa khuta yenyinyani ya Gobabis, teñi utalimani ni milatu ya kuzuma lifolofolo zesilelelizwe mwasilalanda sa Gobabis. Babi ulibelezwi kubonahala mwakhuta la 16 Lungu kuto utwa keto ya yomuhulu wa bazekisi.


2021-02-01  Maria Amakali

Share on social media