New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babi umwa mazoho ayomuhulu wabazekisi

Babi umwa mazoho ayomuhulu wabazekisi

2021-04-26  Maria Sheya

Babi umwa mazoho ayomuhulu wabazekisi

Khuta yenyinyani mwa Windoko ifile taelo ya mafelelezo kuli yomuhulu wabazekisi Martha Imalwa afitise manzwi ahae mwataba aya ipiza mupolofita Jackson Babi. 

Muzekisi wamuuso Rowan van Wyk naize  mayemo ayomuhulu wabazekisi hazibahali, kacwalo muatuli yomunyinyani Linus Samunzala naisize taba la 9 Mbuwana. 

Yomuhulu wabazekisi ulibelezwi kuzibahaza kana Babi una ni taba yana ni kuikalabela, ni kuli kimilatu mañi yana ni kutalimana ni yona, nikuli taba yahae iswanela kuzekelwa kai.  

Babi una ni mizeko yemilalu mwakhuta yenyinyani.

Mwataba yapili Babi unyazwa hamoho ni Frizans Naululu Dumeni kakuluwa kapa kufumanwa ni manaka amabeli asembele la 26 ni 27 Kandao 2020, kwandu ya Babi mwakomponi ya Klein Kuppe mwa Windoko. 

Manaka ane afumanwi hamoho ni litobolo ni malumo, nekutisize kutamiwa kwa Babi ni Dumeni ni babañwi bababeli, Alberto Mbwale ni Joseph Matheus.  

Kukulubelwa kuli manaka anungahanywa, kwaliembele zepeli zene bulailwe isi kamulao, mi nelifumanwi lisina manaka mwasilalo sa Gobabis mwakweli ya Kandao 2020. 

Mwataba yabubeli unyaziwa ni Dumeni, Mbwale ni Matheus kakuzuma lifolofolo zesilelelizwe mwasilao sa Gobabis. 

Mwataba yabulalu Babi utalimana ni milatu yakubusha, kakubata kubusha mubatisisi wataba yahae yapili.

Kukulubelwa kuli nabata kufa mubatisisi N$13 000 kuli alibelele taba yahae kwande. 

Babi ase ainzi mwasitokisi kuzwa Kandao 2020, kulatelela mulelo wahae wakubata kulibelela taba yahe kwande mwa kweli ya Sope haupala. 

Khuta nehanile kumulukulula kuli alibelele taba yahae kwande, kamanzwi akuli akaswana aisilinga ni lipaki za muuso ni lipatisiso.


2021-04-26  Maria Sheya

Share on social media