New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Baima banyemiswa kiwadi yesupezi

Baima banyemiswa kiwadi yesupezi

2022-05-23  Festus Hamalwa

Baima banyemiswa kiwadi yesupezi

Sikwata sa basali babaima bafitisize bunyemi bwa bona hala lisebelezo ni maino amaswe kwawadi yatibelelo yakupuluha ya Eenhana. Muyaho oluilwe kikatengo katolopo ya Eenhana, uzihala hahulu kakuba muyaho watibelelo, teñi basali babaima kuzwelela minzi yefumaneha mwasikiliti sa Ohangwena bayolifa N$22.50 kaviki, ili yengelezi mezi ni mulilo wamagesi. Kono baitekela ni kuikapehela lico. New Era hane potezi wadi viki yefelile, basali nebaize bapila mwasabo kakuli hakuna mukanteli kwamunyako wamakenelo, mi babañwi balobala mwamizuzu mokusina likwalo. Babulela kuli sibaka hasiyo mwamayemo sakata kakuli habalobali hande kasabo yakuba liezwa mwalizeko zabubangoki, mi hape babilaezwa kilimbututu zabona zesali mwamba. 

Neba bulelezi New Era kuli mulwalo hauzuha bazamaya mwalififi kuya kwasipatela sa Mubuso sa Eenhana. Babulela hape kuli habeli kaviki kuswanela kuba ni musali yapuluhela mwamushitu mabapa ni sipatela. Victoria Kamati walilimo zemashumi amabeli kazepeli sainzi mwawadi liviki zetalu, mi nabulelezi mutayi wamakande kuli ukatazehanga kutateha kakuli litofu lipahami, mi kutata baima kulisebelisa. “Nako kaufela hani apeha, nina ni kupahama famatina, kakuli hanikoni kufita fasitofu. Hakuyo hande kuluna kakuli lwacanga falimba,” nabulezi. 

Naekelize kuli butata bobuñwi bayolwalelanga likota mwasimu yeli bukaufi zazi ni zazi. Musali yomuñwi walilimo zemashumi amalalu nabulezi kaku sabatwa kutungululwa kuli bakopanela mizuzu yakutapela yemibeli, mi haibakwani kakuli kibabañata. Kacwalo bakupile katengo katolopo kuliulula muyaho. Hana kupilwe kualabela falitaba zeo, sibuabui wakatengo katolopo ya Eenhana Paulo Shilongo naize baziba butata botusiswa kibusinyi, kono zeñwi linze lipangiwa. “Kakuba katengo katolopo, takazo yaluna kikuli baima baine mwasibaka sabuiketo,” nabulezi. Naekelize kuli kibumai kuli sibaka sitokwa kuli baba sibelisa bafiwe lituto mwakusebeliseza lika.


2022-05-23  Festus Hamalwa

Share on social media