New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Baituti babafitelela 3 500 baitwala

Baituti babafitelela 3 500 baitwala

2021-01-18  Loide Jason

Baituti babafitelela 3 500 baitwala

Nombolo ya basizana bane bali kwasikolo babaitwezi mwanaha kaufela ñohola, iminahanyizwe habeli ni kufita haibapanywa ni ya silimo sa 2019, liluko la tuto neli zibahalize viki yefelile. 

Likwambuyu wa liluko la tuto Anna Nghipondoka naize lipiho zelikana 3 627 zakuitwala kwabonaluleya neli bihilwe ñohola kuzwelela mwalikiliti kaufela ze 14, hakubapanywa ni 1 542 ya 2019. Lipiho zemakalisa lilumelwa kuli lipahamisizwe ki butuku bwa Covid-19, kasamulaho pukelezo ya makete mwalifasi lote netisize kukwaliwa kwalikolo.

Nghipondoka yana bulela kwapiho ya bu 23 ya Korona kwandu yandu ya mubuso, nabulezi hape kuli baituti babalikana 30 000 nebapalezwi kufumaneha likolo halikwalula hape mwakweli ya Yenda ñohola. “Likolo lika kwalula kakutala kakuli luboni kuli molu lyehiseza banana kusaya kwasikolo, habakuti mi buñata baitwala,” nabulezi.  Kacwalo likolo lika kwalula kakutala mi naekelize kuli muuso ufile mamasiki kwalikolo kono bashemi bana ni kufa banana mulyani wakutapa kwamazoho. 

Likwambuyu naize sikiliti sa Omusati nesi bihile nombolo yetuna yakuitwala kwa bonaluleya, mi ba 562 nebaitwezi, mi sikiliti sa Kavango ya Wiko ni Upa neli 522 ni 520 kakutatamana. Likiliti zeñwi zene bihile nombolo yepahami neli Zambezi 514, Ohangwena 443, Oshikoto 277, Otjozondjupa 144, Khomas 139, Kunene 116, Oshana 113, Erongo 99, ni Hardap 89. Omaheke ni //Kharas nelibihile 75 ni 16 kakutatamana cwalo. Likwambuyu wa makete Kalumbi Shangula naize kulyehisa kulwalula likolo kukaswana kwatisa kozi kwa baituti. Maticele nebakutezi kwalikolo viki yefelile mi baituti bakakutela kwasikolo la 26 Sope.


2021-01-18  Loide Jason

Share on social media