New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Baituti baZambezi bafuma mpoo yapono

Baituti baZambezi bafuma mpoo yapono

2022-08-22  Staff Reporter

Baituti baZambezi bafuma mpoo yapono

Marythar Kambinda

 

Baituti mwasikiliti sa Zambezi babakula meeto bakafumana tuso hala mulelo wakatengo kaSanlam mwamulelo wakubata kutahisa ncincano yapono. Purojekiti yeo ise tatubile banana babafitelela 3000, nikufa mangilazi kwabaituti babalikana sikiti kusina tifo. Muetapili walitaba zabufundoti waSanlam Namibia Evans Simaata naize babeleka nikampani yebona zameeto Shaetonhodi kutisa mpo yapono bukaufi nibaituti mwasikiliti sa Zambezi, kakutatuba kusina tifo. Naize pono kiyabutokwa kakuli ilumelela batu kunungahanya nizeli mwasilalanda, itisa silelezo, nikuba nimunahano hande.

“Ngana yakubona kiyeñwi yabutokwa kakuli pono sakata itusa mwakuituta hande, itusa mwalitaba zakumata, ni bupilo sakata,” nekubulezi Simataa. Nabulezi kuli pono yefofalile ikona kutisa kutotobela mwalituto, mi banana babasaboni hande bakona kupalelwa kubala ni kueza misebezi yabona. Linnea Shaetonhodi, ili mutateki wakampani yetalima zameeto ya Shaetonhodi kamita bashemi baitinga falitatubo zameeto ze eziwa mwalikolo, mi kikwabutokwa kuli tatubo yetezi yaezwa. Hana bulela kanako yeswana mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu naize kuli baituti baeze hande kwasikolo ba swanela kubona hande. “Luziba kuli kuleka mangilazi kwatula, kono Sanlam ni Shaetonhodi bakaezeza banabaluna mahala,” nekubulezi Sampofu. 


2022-08-22  Staff Reporter

Share on social media