New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Balekisi bapendiwa kusileleza sicaba

Balekisi bapendiwa kusileleza sicaba

2021-09-13  Paheja Siririka

Balekisi bapendiwa kusileleza sicaba

Mungendenge wakubata kutiiseza milelo yakuli batu bapendiwe iboni buñata ni balekisi bamwamakululu banga mupendo wakuisileleza kwabutuku bwa Covid-19. “Neni amuhezi mupendo kusileleza balatiwa baka, mi kinto yelukile kueza, kakuli limembala zeñwi zalubasi bana ni matuku amañwi akona kutisa butata habafumana butuku bwa Covid-19,” neli maikuto amulekisi wanama mwalikululu yana bata feela kubiziwa kalibizo la Paulus kwamusika wa Oshetu. Naiketezi kuamuhela mupendo kasamulaho ofesi ya Mufumahali Wapili nekwaluzi sibaka sa mupendo kwamusika viki yefelile.

Hala mutomo otwi lilato labukeleza kaswalisano ni katengo kamuleneñi waWindoko, babalikana 329 neba amuhezi mupendo waSinopharm ni AstraZeneca Labulalu. Mungendenge wakuli lilato labukeleza nokalile la 16 Mbuwana 2021, kamulelo wakubata kufelisa mabulatwi nikufa sicaba mañusa alukile hala mipendo ya Covid-19. Kikwabutokwa kubulelela sicaba kuli mipendo haina kozi, nekubulezi ñaka wamakete Kaveto Sikuvi. 

Sibaka sapili sa mupendo neli kwamalekisezo aKatutura, mi sabulalu ikaba kwamusika waSoweto la 15 Muimunene. Mungendenge wakuli lilato la tusa ubata kutusa mwaku babaza kuli batu bapendiwe mwa Windoko mwahala 1 Muimunene ni 27 Yenda 2021. Mufumahali Wapili Monica Geingos, yana tabisizwe kikutaha kwabatu bababata kupendiwa naize libaka mwendi batu habatolokelwi hande. Natabisizwe hape kubona baana ni basupali mwamibamba, sina habawela mwapalo yetuna yababasweli kushwa kwabutuku bwa Covid-19 mwa Namibia.


2021-09-13  Paheja Siririka

Share on social media