New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Balimi babulaya litau zene fenya limunanu

Balimi babulaya litau zene fenya limunanu

2021-04-12  Obrien Simasiku

Balimi babulaya litau zene fenya limunanu

OMUTHIYA – Litau zepeli zasisali neli bulailwe kibalimi ni babeleki baliluko la silalanda, mwasikiliti sa Oshikoto, kasamulaho neli taselize ni kubulaya limunanu mabapa ni Oshivelo mwaliviki zefelile. Sikwata sa litau sibihiwa kuli nesi bulaile likomu zesilezi, lihaci ni lipuli zene mwasilao sa Oshivelo. “Litau neli bulailwe kibabeleki baluna Labulalu busihu, kasamulaho neli lemuhilwe kuli neli kataza, kakuli neli toba mwasibaka sa pabalelo ya lifolofolo nihane liyo swaliwanga ni kukutiswa,” nekubulezi sibuabui waliluko la silalanda Romeo Muyunda.

Naize muhato wakubulaya litau nongilwe kufukuza kulatehelwa kilimunanu zeñata. “Nelitisa kozi, kacwalo nelubata kufukuza butata, kakuli nelisa siyi bakeñisa kuli nese litwaezi kuca nama yebunolo kubulya,” naekelilze. Muyunda nabulezi hape kuli balimi baka tusiwa kakuya kamulao. Mulao ubulela kuli N$100 000 ikona kulifiwa hakushwa mutu, N$50 000 mutu halatehelwa silama sa mubili, mi liezwa lilifiwa N$30 000. Kulatehelwa komu ki N$3 000, lihaci N$800, ngu N$700, mi tifo yakulatehelwa puli ki N$500. 


2021-04-12  Obrien Simasiku

Share on social media