New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Balimi banyemiswa kibusholi bwa likomu

Balimi banyemiswa kibusholi bwa likomu

2023-03-13  Albertina Nakale

Balimi banyemiswa kibusholi bwa likomu

KONGOLA – Busholi bwa likomu busiyala kuba butata bobutuna mwalilalanda za Sibbinda ni Kongola, mi balimi bazwelapili kulatehelwa kilimunanu zabona zenatelwanga mwa Zambia kwamuseto osa kantelwi. Muyemeli wasilalanda sa Sibbinda Mickey Lukaezi nanyatezi kuli busholi bwa limunanu kibutata bobutuna. “Fa ni fa lulatehelwa kilimunanu zaluna.

 Halubulelela mapokola babulela kuli mukulela kiomutuna mi habana limotikala. Hakuna babakulisa kwamuseto waluna,” nekubulezi Lukaezi. Naize bakeñisa mishitu yetibani mwahala linaha zepeli, kubunolo masholi kuuzwa likomu ni kulikenya mwanaha Zambia. Silalanda sa Kongola sitalimana ni butata bobuswana, mi muyemeli wa Kongola Bennett Busihu naize busholi bwa likomu busiala kuba butata mwasikiliti sa Zambezi.

 “Hamuya kwa museto utibani kacwalo masholi basebelisa mishitu yetibani yeo kuuzwa likomu,” nekubulezi Busihu. Naize fokuñwi bakona kunata mulaka kaufela. “Balimi balatehelwa kimulaka kaufela kapa mapulu kaufela, kakuli libangoki zeo litalima likomu zekona kuyo leka teko yende,” naekelize. Fokuñwi kaswalisano ni sicaba ni mapokola balinaha zepeli likomu zakutanga kwabañi bazona. 

Kono nabulezi kamaswabi kuli bayahi banaha Zambia balifisa masheleñi amañata habakutisa likomu kamaikuto akuli kitifo yakuli babalela. “Haiba banga viki inge bababalela likomu zeo bakona kulifisa kufita fa N$7 000. Luakaleza kuli batu bao babata kufumela fabalimi baluna. Luakaleza hape kuli kibona baba uzwa likomu ni kulaela kuli balifiwe,” nekubulezi muyemeli. Naize basweli kukandekisana ni likhuta za sizo kuli baikopanye ni likhuta zanaha yahabo kulika kutatulula butata. Nakupile balimi kubabalela likomu zabona. 

Sibuabui wasipokola mwasikiliti sa Zambezi Kisco Sitali naize museto wa Katima-Kamenga ulikana libima zemwanda, kacwalo kutata ku ukulisa. “Sibaka sitibani. Likomu zeñata za uzwiwanga kono katuso yamapokola banaha Zambia zeñwi zakutanga. Naize mapokola basweli kuikambota ni likhuta za sizo mwasikiliti kuzamaisa kalulo yakulekisa nama mwatasa likota. “Lu akaleza kulli likomu zeñwi zabusholi kona molilekisezwanga,” nabulezi.


2023-03-13  Albertina Nakale

Share on social media