New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bana ba Namibia babali kwande habana kubaliwa

Bana ba Namibia babali kwande habana kubaliwa

2023-09-25  Paheja Siririka

Bana ba Namibia babali kwande habana kubaliwa

Nihaike kueziwanga katata kuli bana banaha Namibia babali kwande ‘naha baitenge mwaliketisa kanako yaliketisa, lipatisiso halikolwisi kuli babaliwe mwanako ya sipalo. “Bana banaha Namibia babali kwande anaha habana kubaliwa, lukabala feela batu babaka pumula mwanaha Namibia la 24 Muimunene 2023,” nekubulezi yomuhulu wasipalo Alex Shimuafeni. Mubalelo okasebeliswa otoloka kuli batu baka balelwa koba kafumaneha lizazi leo haku bilaezi kuli basimuluha kapa bapila kai. Kwalineku leliñwi kuna ni mubalelo obala batu koba pila nako kaufela, kusa bilaezi kuli zazi la sipalo baipumana kai.

Shimuafeni naize: “Kaufela babaipumana kwanda Namibia la 24 Muimunene 2023 habana kubaliwa kakuba palo yanaha Namibia. Mutu kaufela yaka ipumana mwanaha Namibia kusa bilaezi kamba uzwa naha mañi.” Muuna walipolitiki Kaire Mbuende nabulelezi New Era kuli hakuna buka yabatu babali kwanda ‘naha. “Mufumana baituti babaya mwalinaha zeñwi mi habaiñolisi kwaliofesi za lindumeleti mi babañata baya kwanda naha basina yebalemusa,” naekelize. Yene ili muyemeli wanaha Namibia kwakatengo ka UN naekelize kuli nihaike mwaliketisa kibaba sikai bababanga nikabelo.

Katengo ka NSA kabulela kuli sipalo kiyona feela nzila yekona kufa litaba kakutala falitaba zakututa, tuto, batu babana ni buanga, babeleki ni babasabeleki, litaba zalupepo ni mafu, ni lika zeñwi zabutokwa mwakulela. Hana bulela kuya kazibo yana ni yona, Mbuende naekelize kuli sicaba sa naha Namibia babali kwanda’ naha kisabutokwa mwalitaba zakulela ni sifumu mwanaha Namibia. Naha Namibia nekile yaba ni sipalo sa mafelelezo mwasilimo sa 2011, teñi palo yabatu nelikana bolule ba 2.1. Kwamulaho sipalo sa silimo sa 2001, naha nena ni batu babalikana bolule ba 1.8. Sipalo sapili mwanaha Namibia nesi ezizwe mwasilimo sa 1991, mi batu nebalikana bolule ba 1.4.


2023-09-25  Paheja Siririka

Share on social media