New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Banana babane neba bitelezwi viki yefelile

Banana babane neba bitelezwi viki yefelile

2023-03-27  Staff Reporter

Banana babane neba bitelezwi viki yefelile

Mubihi wa Mutende

 

Basizana babane neba bitelezwi viki yefelile mwalikezo zeshelana. Mwanana neli walilimo zesupile mi yomuhulu neli walilimo zelishumi kazeketalizoho. Labune viki yefelile kanako yebato ba 20h30, musizana walilimo zesupile nabitelezwi kumuuna walilimo zemashumi amalalu, ili muyahi wanaha Angola kwamunzwi wa Okambongo mwasilao sa Onyaanya, mwasikiliti sa Oshikoto. Mapokola nebaize yanyazwa nasomani ni mwanana kabuputeleli. Nalibelezwi kubonahala mwakhuta ya Ondangwa.

Mwasikiliti sa Omusati, taba yabubiteleli nebihilwe kwamapokola, Labune mwahala 17h00 ni 21h00, mwanana walilimo zelishumi nabitelezwi kwamunzi wa Omalyadhila mwasilalanda sa Onesi. Kukulubelwa kuli yanyazwa nasomani ni mwanana. Sifosi wazibahala mi nasika tamiwa kale. Mwa Ongwediva mwasikiliti sa Oshana, taba ya bubiteleli nebihilwe Labubeli kanako ya 17h00, siezwa walilimo zelishumi kazeketalizoho nabitelezwi kwa komponi ya Omatando mwa Ongwediva. Kuakalezwa kuli yanyazwa nasweli siezwa nikufosana ni yena kusina tumelelano. 

“Siezwa nayozwa kwasikolo mi yanyazwa amuswala nikumufumbela mane kuyo fiya kwamusiyo. Sifosi wazibahala kono nasika tamiwa kale,” nekubulezi mapokola. Kezo yeñwi ya bubiteleli nebihilwe kwamunzi wa Oshiweda, mwasikiliti sa Kunene. Mapokola babulela kuli kezo nebile teñi Labulalu, kanako yene sa zibwi, musihali muuna nabitelezi musizana walilimo zelishumi kazene. “Kuakalezwa kuli yanyazwa nafosani ni mwanana ha ne kwalibaka zeshelana. Kezo yamafelelezo nebile teñi siezwa hane ayozwa kwasikolo. Yakulubelwa wazibahala kono nasika tamiwa kale,” nekubulezi mapokola.


2023-03-27  Staff Reporter

Share on social media